11   757 Una de les vegades_1440x961
Una de les vegades Joan Mundet
28/06/2024 Opinió
La sisena extinció global
Jesús Gómez

Les extincions massives són aquells esdeveniments catastròfics que han capgirat repetidament la història de la vida en el nostre planeta, alterant violentament la composició de les espècies que l’habiten. Aquests successos, marcats per la desaparició sobtada d’una gran quantitat d’espècies en un curt període de temps geològic, s’arrelen profundament a la història del planeta i han forjat l’evolució de la vida tal com la coneixem avui. Examinar aquests esdeveniments ens ofereix una visió fascinant de com ha evolucionat la vida a la Terra i també ens adverteix sobre els possibles impactes dels canvis ambientals actuals. Quan es parla d’un curt període de temps geològic es fa referència a lapses de temps de centenars o milers d’anys, sempre que no es produeixi un cataclisme com seria l’impacte d’un asteroide de grans dimensions o que algun il·luminat premi el botó nuclear. De les extincions massives que han succeït a la Terra al llarg de la seva història, la més coneguda és l’extinció del Cretaci-Paleogen, que va tenir lloc fa aproximadament 66 milions d’anys, quan es va produir la desaparició de moltes espècies, com ara la dels dinosaures terrestres. Aquest esdeveniment es va associar amb l’impacte d’un gran asteroide a la península de Yucatán, encara que l’activitat volcànica intensa també podria haver-hi contribuït.En l’actualitat, la biodiversitat del planeta s’enfronta a una crisi sense precedents, coneguda com la sisena extinció massiva o de l’Holocè. Aquesta crisi, impulsada principalment per l’activitat humana, posa en perill la supervivència de milers d’espècies i els ecosistemes que habiten. 


L’activitat humana ha provocat canvis ambientals massius com la pèrdua d’hàbitats naturals, la contaminació, la introducció d’espècies alienes, l’escalfament global i la sobreexplotació dels recursos naturals. El canvi climàtic, en particular, ha accelerat el ritme de l’extinció, afectant la distribució i l’abundància de les espècies arreu del món. 


La revista Science Advances* va publicar el 2015 un article signat per un grapat d’autoritats universitàries en el qual es desenvolupa tota una sèrie d’arguments científics que apunten a la sisena extinció massiva. En aquest article diuen que les extincions d’espècies són entre 100 i 1.000 vegades més elevades del que seria normal sense la influència humana. Des de la dècada de 1950, per causa de l’activitat de l’ésser humà s’ha produït l’anomenada crisi biòtica, amb una pèrdua estimada en 2007 del 10% del total d’espècies existents a la Terra. Si se segueix, aproximadament el 30  de les espècies estaran en perill d’extinció en els pròxims cent anys. Aquestes dades indiquen clarament la gravetat de la situació i la necessitat urgent d’actuar. L’ecologista francès, divulgador científic, fotògraf i director de documentals Yann Arthus-Bertrand (1946), president de la fundació GoodPlanet, va presentar l’any 2009 el documental Home**, en el qual ja posava de manifest tot el que ara ens urgeix. En aquelles dates donava un termini de 10 anys per a posar solució a allò que es denuncia al film. A hores d’ara, han transcorregut 15 anys i tot fa pensar que, lluny d’implementar solucions, “casa nostra” es troba en pitjor situació. Aquesta pel·lícula, amb unes imatges aèries espectaculars, una música suggeridora i una veu en off que descriu la situació aportant dades empíriques, em va captivar la primera vegada que la vaig visionar, poc temps després de la seva presentació. Crec que se n’hauria de fer una difusió massiva que contribuiria a sensibilitzar la nostra nihilista societat. Aquestes extincions massives donen, per una banda, una idea de la fragilitat de la vida en el planeta, però també posen de manifest la resiliència de la mateixa vida, que torna a obrir-se pas al llarg del temps. Els humans que sobrevisquin faran néixer noves civilitzacions que instauraran altres estructures socials, inventaran diferents religions i adoraran déus alternatius que omplin el seu buit existencial, com ha passat fins ara. 


“Hem trobat el nostre enemic, i som nosaltres” (Walt Kelly)

*https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400253 

**https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM&ab_channel=homeprojectES

Comparteix
M'agrada
Comentaris