Les notícies de Lactual.cat ara en RSS.
La RSS és una eina creada per oferir els continguts publicats al nostre diari actualitzats constantment. Aquest sistema, com podreu comprovar si us subscriviu, us permetrà rebre els titulars de les nostres notícies en temps real.

Generalment amb les últimes versions dels exploradors d'Internet, es pot utilitzar aquests per llegir els nostres RSS o bé emprar un lector de RSS per llegir-los.

Per poder llegir els titulars de Lactual.cat mitjançant un lector de RSS, només has de seleccionar el canal i afegir l'adreça que us apareixerà a el programa que utilitzis habitualment: Explorer, Firefox, Mozzilla, etc ... També pots utilitzar un dels programes que indiquem a sota.


Lectors de RSS:

WEB:
- BlogLines.com (en català)
- My.Feedster.com
- My.Yahoo.com
- Reader.google.com

WINDOWS:
- FeedReader.com
- RssReader.com
- SharpReader.net
- Bradsoft.com/Feeddemon

MACINTOSH:
- Ranchero.com/netnewswire

LINUX (Complements Firefox):
- Update.Mozilla.org

Correfoc Festa Major 2019 amb la Colla de Diables de Castellar