12/02/2021 Opinió
Propostes de salut mental al nou parlament de Catalunya
Lluís Roig (Suport Castellar)

Les entitats que formen part del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Problemes de Salut Mental i Addiccions realitzen un seguit de propostes de cara les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. 
En el context actual, en què s’incrementarà la incidència dels problemes de salut mental en la població, esdevé imprescindible i urgent integrar la visió global de l’atenció a la persona amb trastorns de salut mental, per tal de donar una resposta adient a les seves necessitats i orientar les intervencions i el model a la recuperació, l’empoderament i a l’impuls del suport social i comunitari. Les prioritats que cal abordar per tal de fer una acció propositiva i constructiva són moltes. Per tant, només en detallo algunes de les que es manifesten al document del Pla Integral.
• Definir i executar un full de ruta per tal de substituir la subvenció per mecanismes de contractació estables amb l’acció concertada, en totes les prestacions de la cartera de serveis.
• La inserció laboral de les persones amb trastorn mental ha de ser una prioritat.
• És imprescindible reconvertir els internaments de llarga durada a àmbits residencials i/o de suport a la comunitat.
• Incrementar el suport al moviment associatiu per a la promoció d’accions d’acompanyament comunitari i suport mutu a la ciutadania.
• En el marc del Pla d’Acompanyament a la Salut Mental i les Addiccions, cal concretar les accions i el seu finançament per fer front a les transformacions pendents, incorporant la  promoció i la prevenció, i adaptant la capacitat d’actuació de la xarxa per actuar davant l’impacte previsible de la Covid-19.
• Impulsar, desenvolupar i avaluar el model d’atenció a la salut mental en els centres educatius definit des del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions.
• Crear i fomentar canals d’articulació i coordinació per participar en els plans de treball de les persones amb problemàtiques de salut mental i addiccions, tant des d’accions de prevenció com en el tractament.
• Demanar una adaptació i replantejament de les Mesures Penals Alternatives (MPA)  i els Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) en el marc de la salut mental.
• És necessària una adaptació de la responsabilitat tutelar a la llum de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.
• És imprescindible seguir treballant per la millora de l’atenció de les persones amb diagnòstic de salut mental en l’execució penal.
• Catalunya ha de tenir una política de lluita antiestigma en salut mental que sigui prioritat des de l’acció de govern. 

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris