11/10/2018 Opinió
Què és la cultura?
Antoni Comas

Aquesta expressió usual que surt en moltes converses, en moltes informacions dels diaris en molts programes de ràdio i televisió comporta un acerta ambigüitat en el seu concepte i expressió popular.
Per tant, convé examinar amb certa cura què entenem per cultura.
Una persona culta és la que té una educació, uns coneixements, unes experiències, un equilibri humà i social, una mentalitat oberta i un sentit humanista i espiritual adquirits com a fruit dels estudis, de lectures, dels viatges i de la pedagogia rebuda de la família, dels amics, de l’escola i de la societat.
I quant a un poble, podem dir que és culte si la mitjana dels ciutadans són persones cultes i si les seves tradicions sobresurten, les formes de vida, els costums, la seva educació pública i particular, etc., i són notalbes i clarament superiors.
Això ho he escrit el dia de Sant Jordi, data en la qual s’evidencia clarament i de moltes formes el grau de cultura especial del nostre poble: Catalunya

Comparteix
M'agrada
Comentaris