19/07/2019 Opinió
Protegim Castellar dels incendis
Junts per Castellar

Catalunya és un país de boscos. Des dels anys seixanta, la superfície forestal s’ha duplicat, i a arribat a cobrir en l’actualitat el 60% del territori. L’increment de la massa forestal al nostre país durant les darreres dècades es deu principalment a la transició energètica, amb què s’abandona l’ús de la fusta i el carbó com a combustibles a canvi del gas i els derivats del petroli. Això, combinat amb el descens de l’activitat en el sector primari, ha variat l’ús del sòl, disminuint el sòl agrícola en favor de l’expansió dels boscos. 
Castellar no és una excepció. Històricament, Castellar ha estat una població agrícola, fins l’arribada de la industrialització al segle XIX. Ara ens trobem en l’etapa postindustrial, en què el sector serveis és el principal motor de l’economia del municipi, relegant el sector primari a un paper testimonial. A molts indrets de Castellar, ara engolits pel bosc, fins no fa gaire hi havia cultius d’oliveres, ceps i arbres productors de fruits secs. 
Hi havia un equilibri entre el rendiment econòmic i la preservació de l’ecosistema. 
Ara, tot i que la majoria de propietats forestals segueixen estan en mans privades, no s’exploten perquè no són rendibles econòmicament parlant.Avui en dia, la nostra pagesia es troba amb greus dificultats per poder seguir explotant la terra i treure’n un mínim de profit econòmic que els permeti seguir endavant. I això no ajuda gens a l’hora d’assegurar el relleu generacional en aquest sector. A l’incendi de la Ribera d’Ebre, les parcel•les de cultiu van jugar un paper fonamental a l’hora d’actuar de tallafocs i frenar la propagació de l’incendi. 
A Castellar les tasques de prevenció d’incendis sovint s’ha limitat a tasques puntuals, sense tenir una estratègia de prevenció sistemàtica. I això suposa un risc, més encara tenint en compte la proximitat entre el parc natural i els diferents nuclis urbans del nostre poble.
Per aquest motiu, en el proper ple, Junts per Castellar presentarà una moció sobre la prevenció d’incendis forestals en què instem a la cooperació entre administracions i propietaris forestals, així com un augment dels recursos destinats a la prevenció i extinció d’incendis en el nostre municipi. D’altra banda, creiem necessari l’elaboració d’un pla amb el consens de totes les forces polítiques per promoure la neteja, el manteniment i la bona gestió de les àrees forestals, i alhora incentivar l’activitat agrària sostenible com a mesura necessària per controlar i mantenir l’equilibri dels ecosistemes terrestres.

Comparteix
M'agrada
Comentaris