18/03/2021 Opinió
Playtex, una aposta estratègica
Pepe González

Tothom té consciència de les dificultats que tenen molts ciutadans i ciutadanes per disposar d’un habitatge digne i a un preu raonable d’acord amb els ingressos familiars. 
Una certa tradició en què ha prevalgut la compra sobre el lloguer, la falta d’interès dels promotors privats i, especialment, l’absència d’una política decidida per part de les administracions competents (l’Estat i la Generalitat), ens ha portat a una situació complicada, insostenible per a moltes famílies, que han de dedicar una part important dels seus mitjans a garantir-se un habitatge.
La situació de la pandèmia de l’últim any encara ha agreujat més la situació. Moltes treballadores i treballadors estan en ERTO o directament a l’atur, fet que suposa un increment de les dificultats i de la precarietat. L’ajuntament, a través de l’Oficina d’Habitatge, ha establert ajudes pròpies al lloguer i ha canalitzat les subvencions procedents de les altres administracions. Globalment han suposat 700.000 euros d’ajudes directes als llogaters. 
Ara ens plantegem donar un pas més que superi el caràcter conjuntural de les ajudes i que abordi el problema amb una perspectiva estratègica. Això ens porta les decisions següents:
· Compra del solar de l’antiga fàbrica Playtex.
· Modificació urbanística que prioritzi la construcció d’habitatges públics i de lloguer.
· Firmar un conveni amb l’Institut Català de Sòl  per a la construcció d’un centenar d’habitatges. El conveni recollirà els criteris per accedir a un pis de lloguer, entre aquests, una antiguitat mínima d’empadronament de 3 anys.
La voluntat és incrementar l’oferta assequible d’habitatge de lloguer adreçat a l’emancipació de la gent jove, a la gent gran en busca d’un pis d’acord de les seves noves necessitats, a la nova tipologia de famílies i als usuaris en general.
També esperem que l’increment del mercat de lloguer contribueixi a fer d’efecte regulador dels preus de lloguer a Castellar, avui per sobre de la capacitat econòmica de molts castellarencs.
La compra de l’antiga Playtex és una aposta estratègia per al nostre municipi i ens permet una posició de privilegi en la negociació amb les administracions, entitats, empreses del tercer sector, cooperatives... interessades en col·laboracions dirigides a afavorir una política de lloguers a l’abast dels ciutadans.
Una aposta que podem portar a terme sense necessitat d’endeutar-nos ni d’operacions creditícies. Gràcies a la bona gestió econòmica dels últims anys l’ajuntament té la disponibilitat econòmica per fer efectiva la compra de l’antiga fàbrica Playtex. 

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris