08/10/2021 Opinió
L’hora d’impulsar Castellar: no podem seguir badant
Rafa Homet

A Castellar fa molts anys que l’Ajuntament ingressa més del que pot gastar. Normalment, aquest estalvi aniria a pagar deute per tal que l’Estat espanyol maquilli el seu dèficit escandalós gràcies a les finances municipals.
Fa dos anys que això no és així: a proposta del grup republicà a Madrid, els ajuntaments poden reinvertir aquests diners allà on toca, en el nostre cas, a Castellar, que prou falta fa.
Aquest pressupost per al 2022 serà tan extraordinari com ho ha estat el 2021, més de tretze milions per a inversions, la quantitat més alta de la història, l’equivalent al triple de les inversions que es van poder fer el 2017, el 2018 i el 2019 junts!!!!
El 2021 l’Ajuntament no ha estat capaç de gestionar aquesta despesa, bàsicament per tres motius: les lleis de l’estat que dificulten l’eficiència dels ajuntaments, amb terminis i tràmits impossibles; la desorganització interna de l’Ajuntament de Castellar, que ha quedat desfasada i en què no s’ha volgut posar ordre en anys i ara en paguem les conseqüències, quan no s’ha pogut contractar i realitzar la majoria de coses que es podrien haver fet; i, en tercer lloc, la manca de projecte polític més enllà de posar a la pràctica les conclusions del Pla Estratègic de l’època Corominas, fet a principis de segle.
Amb tots aquests diners s’ha de posar Castellar al dia en manteniment de carrers i places, en neteja i en algunes inversions de manteniment  o d’equipaments que s’han anat deixant durant anys: el parc de Canyelles, com a exemple de tants altres, ha patit un abandonament total els darrers deu anys i ara no hauria de ser gaire problema posar-lo al dia. I com això, moltes coses.
Aquest 2022 tornem a tenir una oportunitat d’or per fer dues coses: acabar de deixar les coses com les hauríem de tenir i, sobretot, encarar bé la dècada vinent.
És per això que hem fet una proposta d’acord amb els pressupostos en clau de mirada a llarg termini.
A/ Obrir un procés participatiu per definir bé el sector de la Playtex, en què el govern de la Generalitat farà una inversió milionària en pisos de protecció oficial gràcies a la inversió prèvia de l’Ajuntament.
B/ Establir un acord amb el govern municipal, el comitè d’empresa de l’Ajuntament i el principal grup de l’oposició per posar accions, pressupost i calendari a la necessària reorganització municipal, amb una plantilla de treballadors que pugui donar resposta a les necessitats de Castellar, ben organitzada i amb les condicions òptimes de treball. Amb mirada llarga i acordada.
C/ Aposta decidida contra el canvi climàtic i, sobretot, en la prevenció d’incendis forestals, fomentant la gestió forestal amb una aposta política clara sobre l’estella forestal com a combustible de biomassa.
D/ Revisió del Patronat de l’Obra Social Benèfica perquè deixi de ser un pou econòmic sense fons i es consolidi com a un servei integral de primera qualitat per a la gent gran i el suport a la dependència.
E/ Ajustar els impostos a la realitat: situar la taxa de residus al seu cost real i compensar l’augment amb una congelació de la resta de tributs. En definitiva, deixar de subvencionar i ajudar qui embruta i genera més residus.
Per la nostra banda, com sempre, mà estesa per fer més i millor Castellar.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris