11   Fons Miralpeix Macaya 003_950x634
A la part esquerra, es pot llegir el cartell de la Caixa de Castellar als anys 60. || Ll. Macaya Ventura / Fons família Miralpeix-Macaya
03/01/2020 Opinió
La Caixa d’Estalvis de Castellar
Sílvia Sáiz

El 13 d’agost de 1913 neix la Caixa d’Estalvis de Castellar, una entitat d’estalvi castellarenca, quan va tenir lloc una reunió constitutiva de l’entitat i d’una junta gestora que estava integrada per:
Presidents honoraris: Blai Blanquer Mecier, alcalde; Mn. Valerià Llonch Serra, rector; president: Joan Puig Valls; vicepresident: Joan Puig Darner; director: 
Marc Pèlachs Boadella; tresorer:  Jaume Puig Porta; vocals: Mn. Joan Abarcat Bosch, Mn. Josep Torres Vergés, Josep Maria Masabeu Homet, Joaquim Abarcat Bosch i Fèlix Llobet Ustrell; comptador: Joan Juliana Borrell; secretari:
Marc Homet Juliana. Més endavant i substituint a Marc Pèlachs Boadella va ocupar el càrrec de director Fèlix Llobet Ustrell, que fou homenatjat el 31 de desembre de 1935 a la mateixa entitat per la seva tasca al capdavant de l’entitat  en qualitat de director.
Entre 1931 i 1939 es van encarregar de la direcció Marc Pèlachs, Antoni Tort, Vicenç Comas, Mn. Josep M. Esteve, Joan Puig, Antoni Corominas, Joan Juliana, Fèlix Llobet, Agustí Vives, Mn. Joan Abarcat, Santiago Gorina i Josep Llobet. 
El 12 d’octubre de 1941 l’entitat bancària va restar dissolta com a Caixa d’Estalvis de Castellar acordant-se la seva fusió amb la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, l’actual La Caixa. 
L’acord de fusió es va signar el 8 de novembre de 1941. 
En aquest moment el balanç de la Caixa d’Estalvis de Castellar era el següent:
- 676 llibretes obertes
- Estat de comptes:
- Actiu de 741.778,74 pessetes
- Passiu de 493.169,98 pessetes
- Superàvit de 248.608,76 pessetes
Durant els primers anys l’entitat bancària no tenia un local concret on poder exercir la seva activitat; els diumenges al matí s’improvisava una taula amb una post de fusta i uns cavallets en un racó de la sala d’actes del Patronat Obrer de Sant Josep i de les diferents operacions se n’encarregaven els germans Llobet i Joaquim Abarcat Bosch.
Amb el temps, quan es va produir la restauració d’aquesta sala de cinema, es va habilitar un dels costats de la sala com a oficina, al primer pis de l’edifici.
Després de la fusió entre la Caixa d’Estalvis de Castellar i la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, a finals de l’any 1941, es va fixar la primera oficina, el que coneixem com a sucursal, a l’antic local de la Farmàcia Alguer, al carrer de Torras, 1. L’any 1955 van començar les obres de construcció a l’antiga ferreria coneguda com a cal Manescal, al carrer Major, 57-59 del nou edifici que, fins a l’actualitat, és una de les seus  d’aquesta entitat d’estalvi. 

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris