09/04/2021 Opinió
Per una vila més accessible i pel gaudi de tothom
Esther Font

Degut a l’actual situació de pandèmia, han disminuït molt els actes i les activitats que es duen a terme habitualment a la nostra vila. Tanmateix, l’aturada forçosa també ens ofereix l’oportunitat de dirigir una mirada crítica a les diferents instal·lacions i infraestructures municipals d’ús públic, aprofitant la reducció d’activitat actual, amb ànims d’incrementar-ne l’accessibilitat.
Si bé és cert que s’ha fet molta feina en temes d’accessibilitat pel que fa a l’adaptació d’espais per a persones amb mobilitat reduïda, cal seguir treballant en una vila molt més accessible per a tothom i, per això, en el ple de març, des de JuntsxCastellar hem proposat algunes mesures concretes orientades a promoure la inclusió de col·lectius amb diversitat funcional i necessitats especials. Pensant sobretot en persones amb problemes d’audició, que és un col·lectiu sovint oblidat i que, a més, ara, entre mascaretes i pantalles, encara tenen més dificultat de poder entendre i accedir a la informació oral o audiovisual.
És per això que hem demanat dotar de sistema de bucle magnètic tots aquells espais on es realitzin activitats culturals, com ara l’Auditori Municipal o la Sala de Petit Format, així com aquells espais que són clau en l’atenció ciutadana com: El Mirador o el Palau Tolrà, per contribuir a l’accessibilitat de les persones que porten un implant coclear o un audiòfon, valorant en cada cas quina opció és la millor, si el bucle fix o el portàtil.
Així mateix considerem que cal vetllar perquè en els monitors existents en aquests espais la informació estigui transcrita en lletra clara, en les dimensions adequades per a persones amb baixa visió i seguint criteris d’accessibilitat. En els casos d’actes a l’auditori, vetllar perquè cada vegada més s’implantin mecanismes per facilitar la participació de persones amb capacitats diverses, ja sigui amb transcripcions en llenguatge de signes, sistemes d’audiodescripció, els bucles o el que es consideri. Aquestes possibilitats s’haurien d’oferir amb reserva prèvia, de manera que no cal tenir permanentment aquests serveis actius, sinó a demanda.
No només és important implantar aquests suports a la comunicació dels actes i activitats, sinó que cal informar-ne bé la població per tal que el públic potencial ho sàpiga i hi pugui assistir; comunicant-ho també de forma accessible. Tenint en compte tota la senyalització i ús dels pictogrames que marca la normativa, per tal que els usuaris d’aquests espais coneguin exactament quina tecnologia i recursos tenen opció d’utilitzar. De la mateixa manera, cal implementar totes les mesures possibles d’accessibilitat a tots els mitjans de comunicació entre l’Ajuntament i la població, ja sigui pàgina web, L’Actual, xarxes socials... Un altre punt important és reforçar la implantació de semàfors sonors arreu del municipi, i corregir aquells casos en què només un dels dos semàfors d’un pas de vianants s’hagi adaptat, mitjançant l’adaptació del segon semàfor, per garantir la seguretat de persones de baixa visió i persones cegues en la seva mobilitat per la vila.
A més de tot això cal aplicar un pla de formació contínua per a totes les persones que han d’atendre el públic, de manera que estiguin preparats per atendre correctament les persones amb capacitats diverses i convocar la taula d’accessibilitat de forma continuada, per tal que tots els ciutadans i en especial els col·lectius afectats, puguin fer les aportacions pertinents.

Comparteix
M'agrada
Comentaris