19/11/2021 Opinió
Progrés?
Dolors Ruiz

Aquest estiu, tot endreçant uns papers a casa de la mare vaig trobar, entre fotografies antigues dels meus avis, una d’uns joves miners a una sala de màquines. Entre ells hi havia el meu pare. També vaig trobar un llibret en alemany. Un cop passat pel traductor de google, es va revelar com un contracte laboral que el meu pare havia signat per treballar a la mina de carbó Hugo 2/5  al districte de Gelsenkirchen de Buer, a Nord-Westfalia, Alemanya, l’any 1961.  
Aquell any de treball a la mina li va deixar més empremta als pulmons que marcs a les butxaques, però si més no, ell tenia un contracte laboral on s’especificava que rebria el mateix salari que un treballador amb nacionalitat alemanya de la mateixa categoria.  I a més, se li proporcionaria un allotjament si el sol·licitava. 
Han passat seixanta anys i no hem aconseguit que aquestes siguin les condicions laborals de molts treballadors migrants; ni aquí, ni a Europa. I tenim clar que cal actuar i fer polítiques socials per transformar el País. 
La nostra portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, subratllava que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat ens ha de permetre complir acords com l’impuls de la Renda Bàsica Universal, aconseguir  reforçar la xarxa de serveis socials i les polítiques actives d’ocupació, regularitzar les persones migrades, i avançar cap al salari mínim català de 1.200 €, així com vetllar pels drets al subministrament, a l’habitatge i  a l’alimentació. I molt més.
Aquesta setmana també ens ha quedat clar que, per poder aturar l’escalfament global, caldrà molt més que el que s’ha acordat a la cimera de Glasgow. Si bé a Catalunya ja fa més de 10 anys que es va tancar la última mina de carbó, a Alemanya el cas és diferent. Alemanya incrementa l’ús del carbó per poder tancar les nuclears l’any que ve. I, tot i que volen avançar la descarbonització del país al 2030, un terç de l’energia que produeixen encara prové del carbó.  
Com a curiositat, la mina Hugo 2/5 va ser tancada l’any 2000, i al seu lloc s’ha creat un parc de biomassa per a la plantació d’arbres de ràpid creixement. En la plantació de rotació curta, es prova el cultiu de plantacions per a la producció d’energia sostenible. 
I al voltant s’hi ha creat un itinerari d’informació ambiental i un camí d’aventura terrestre per tal de transmetre coneixements ambientals a persones de totes les edats. Des del Govern de la Generalitat s’està treballant ja en el nou decret de renovables, la Llei de transició energètica, la nova Llei de residus i la Llei de qualitat de l’aire. Però a més, cal aplicar mecanismes que facilitin que tots nosaltres, individus i empreses, tinguem en compte els efectes indirectes sobre el clima de les decisions que prenem. 
Tots hem d’implicar-nos i replantejar com consumim, com ens movem i quins residus generem.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris