10/05/2024 Opinió
El Pla d’accessibilitat de Castellar: un pas cap a la inclusió
Aleix Canalís

En el darrer plenari municipal, es va fer un pas significatiu cap a la inclusió i l’accessibilitat a Castellar del Vallès amb l’aprovació del nou Pla d’accessibilitat municipal. Després de més de dues dècades sense una actualització, aquest nou pla arriba en el moment oportú, prenent en consideració la nova legislació i la creixent sensibilització social en aquest àmbit.
És notable el treball que s’ha fet per elaborar aquest document, una tasca conjunta entre l’empresa Arquitectura i Accessibilitat i els serveis tècnics municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
A través d’una exhaustiva anàlisi, s’han identificat les barreres arquitectòniques i sensorials presents en els diferents àmbits del municipi, s’han proposat solucions concretes i s’ha establert un pressupost detallat per a la seva implementació.
El pla proposa un conjunt d’intervencions tant a la via pública com en el sistema de transports, i prioritza àrees crítiques i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació. Aquest enfocament estratègic no només millorarà la mobilitat de les persones amb diversitat funcional, sinó que també enriquirà la qualitat de vida del conjunt de  la població.
En la seva dimensió viària, es projecten millores en més de vuitanta trams de carrers i quatre places, que s’identifiquen com a prioritat per a les pròximes dècades. Pel que fa al transport públic, s’han analitzat cinquanta-tres parades d’autobús, la parada de taxi i més de cent places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda, i s’han definit plans per a la seva millora gradual.
L’aprovació d’aquest pla d’accessibilitat serveix per avançar cap a la construcció d’una societat més inclusiva i igualitària. 
Tot i que ha estat un procés llarg i complex, el resultat final és un testimoni del compromís de Castellar del Vallès amb els seus habitants i amb els valors d’igualtat i respecte. 
És un moment per a la celebració, però també per a la continuació del treball en la consecució d’un futur més accessible per a tothom.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris