11/06/2021 Opinió
Una mica més de rigor
Josep Ramon Rocavert i Bages

Aquest article fa referència a la moció presentada per Junts per Castellar sota l’enunciat “Moció de Junts per a la modificació dels criteris de tributació de la Renda 2020” i al seu article posterior de data 28 de maig.
Més enllà de consideracions polítiques i conveniències estratègiques passo a analitzar, des d’un punt de vista exclusivament tècnic, els apartats dels acords que són, com en tota moció, la part declarativa en què s’assumeixen compromisos d’actuació i concreció.
Punt 1. És inexacte afirmar que és per culpa dels ERTOS que els contribuents estan obligats a declarar quan hagin cobrat de dos o més pagadors si del segon haguessin cobrat almenys 1.500,00 euros. Sempre que un treballador ha complert aquestes condicions, sigui d’un ERTO o no, està obligat a declarar.
Punt 2. Es diu que la Generalitat de Catalunya fa una deducció autonómica de 170,00 euros. Això no és exacte. En funció de la base imposable i uns requisits determinats aquesta deducció especial és fruit d’una fórmula que combina diversos logaritmes i pot anar des d’uns 20,00 euros fins a un màxim de menys o menys 170,00 euros.
Punt 3. Diu que els ERTOS obliguen a declarar. Això no és cert. Es en funció dels imports que els contribuents estaran obligats a declarar o no.
Punt 4. Diu que a la ciutadania li costa poder fer front al pagament de les quotes. Això passa sempre quan un contribuent cobra una nòmina. Malgrat tot, el contribuent pot pagar la declaració a terminis i sense interessos.
Punt 5. Diu que és per culpa dels errors del SEPE que la gent haurà de tributar més. Això és fals, ja que la gent que cobri dels ERTOS pot fer la declaració restant del que ha retornat o ha de retornar. La moció també diu que és millor tributar com a rendiment de treball que per activitats econòmiques, ja que els primers tenen una reducció de 2.000,00 euros i les activitats econòmiques no tenen aquesta reducció. Això és fals, ja que les activitats econòmiques en estimació directa també tenen una reducció de 2.000,00 euros.
Finalment, referent a la obligació del IMV (ingrés mínim vital), és cert que hi ha obligació de declarar però el resultat dels qui han cobrat l’IMV és que la seva declaració els surt a zero, ja que aquesta prestació es divideix entre tots els membres de la unitat de convivència.
En aquest article no he pretès altre cosa que fer un anàlisi exclusivament tècnic de la moció presentada en el passat ple del dia 25 de maig per part de Junts per Castellar. També del article de L’Actual núm. 614 de 28 de maig del mateix grup. M’ha semblat que l’article i la moció contenien afirmacions errònies que podien portar a confusió la ciutadania. Només és a través d’una informació pública, veraç i constatable que els ciutadans es poden formar una opinió exacta i precisa dels temes que els preocupen.
 

Comparteix
M'agrada
Comentaris