07/02/2020 Opinió
És l’hora d’un acord de municipi per la mobilitat
Oriol Martori

A ningú se l’hi escapa que Castellar fa anys que pateix greus problemes de mobilitat, com a conseqüència de la seva dependència amb el nucli de Sabadell, per accedir a la principal infraestructura de mobilitat dels Vallès, la C58. Tampoc és cap secret que Castellar fa anys que espera una connexió ferroviària amb el perllongament de la línia d’FGC S2 des Sabadell Parc Nord. Infraestructura que ens permetria tenir un transport públic ràpid, eficient i sostenible, i que ens connectaria directament amb Sabadell, la Universitat Autònoma i Barcelona, entre d’altres destinacions. L’estudi informatiu d’aquest infraestructura del 2014, desaconsellava aquesta connexió amb l’argument del rendiment -cost-benefici- del perllongament. És molt cert que l’orografia dels entorns de Castellar, amb el riu Ripoll, ocasionen un tall topogràfic del territori, que dificulta qualsevol connexió terrestre entre Sabadell i Castellar. 
Aquesta setmana el departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a informació pública, l’Estudi de Mobilitat Específic del Vallès. Un document amb propostes específiques de mobilitat, que ha de permetre millorar durant els pròxims 8 anys, els principals problemes de mobilitat del Vallès. Dins del nostre municipi, la memòria del Pla identifica 3 clares debilitat: Primer, assenyala Castellar com el segon municipi amb importància de població del Vallès, per darrera Ripollet, sense una connexió ferroviària. Segon, identifica la C-1415a (crta de Terrassa) dins el mapa de perillositat de les carreteres catalanes. I tercer, apunta la B124 (crta de Sabadell) com una de les vies convencionals amb intensitat de trànsit (més de 30.000 veh/dia), com una de les més congestionades dels Vallès. 
Els últims mesos, des de ERC de Castellar, hem treballat directament amb la Generalitat per incorporar millores i resoldre definitivament aquestes tres amenaces de mobilitat. En relació al tren, hem reclamat la redacció d’una nou estudi sobre la viabilitat de la connexió ferroviària, que contempli l’actual increment de demanda de transport públic entre Castellar i Sabadell, i que valori alternatives més econòmiques de connexió. En relació a les connexions rodades, hem reclamat l’acord de municipi que vam subscriure el 2018 entre l’associació de comerciants i empresaris de Castellar i Ple municipal, per prioritzar una connexió directe de la B124 amb la roda oest de Sabadell (C58c), que ens facilitaria una connexió directe amb la C58.
La connexió amb el tren, llargament reivindicada i àmpliament recolzada, malauradament no serà una realitat a curt termini. Paral·lelament si que podem resoldre d’una manera directa i solvent, la nostra connexió amb l’autopista a través d’un nou enllaç amb Sabadell. És l’hora que com a municipi, recuperem l’acord del 2018 i treballem totes les forces polítiques, socials i econòmiques, per caminar plegats amb una proposta ferma que resolgui d’una manera sostenible i definitivament, els nostres problemes de mobilitat.  

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris