11/01/2019 Opinió
Els ajuts fiscals del 2019. Justícia social i progrés econòmic
Joan Creus

Amb l’arribada del nou any, comencem el període de sol·licitud d’ajuts fiscals per a aquest 2019.
El gener és el mes en el qual es poden demanar alguns dels principals ajuts fiscals que s’ofereixen: les reduccions de la taxa per recollida de residus, les bonificacions de l’impost de vehicles per raons ambientals i la subvenció de l’Impost de Béns Immobles per a famílies monoparentals.
Cal destacar els ajuts a les persones amb rendes baixes, també els que incentiven els comportaments ambientalment responsables i els ajuts per a famílies monoparentals.
En tots els casos, la presentació de sol·licituds es pot fer al registre general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicat a El Mirador. També es pot presentar electrònicament a la pàgina web del mateix organisme: https://orgtn.diba.cat/.
Per a més informació podeu consultar l’apartat www.castellarvalles.cat/ajutsfiscals.
És important remarcar també que un servei essencial per al suport a la gent gran, la teleassistència, passa a ser gratuïta enguany.
Les subvencions vinculades a l’emprenedoria i a la contractació de castellarencs i castellarenques segueixen aquest 2019, així com els ajuts als joves, per raó de mobilitat d’estudis i al transport de la gent gran.
Seguim apostant per una política fiscal que protegeixi les persones que més ho necessiten i donant suport a la creació d’ocupació.
Justícia social i progrés econòmic.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris