29/11/2019 Opinió
El dret universal de l’habitatge i la Plaça de la Miranda
Junts per Castellar

A la crònica que l’Actual fa del darrer ple municipal, s’apunta a la moció que vam presentar des de Junts per Castellar sobre el dret universal a l’habitatge digne i per a la reducció de les ocupacions il•legals com “el moment més agre del ple” perquè no va aconseguir sumar el suport de tres dels cinc grups del consistori. La crònica passa de puntetes, en canvi (una sola frase), per la no aprovació d’una moció que va presentar el grup d’ERC sobre accessibilitat a raó de tractar-se, el seu contingut, d’una còpia de gran part dels acords de la darrera reunió de la taula d’accessibilitat de l’Ajuntament; un òrgan conformat per tots els grups, entitats del sector i tècnics municipals. Tots estàvem d’acord amb el contingut de la moció d’accessibilitat i no es va aprovar perquè els seus proponents s’estaven apropiant políticament de la feina feta per molta més gent. Curiosament, aquest fet no mereix més que una única frase a la crònica del ple.
La moció que vam presentar des de Junts per Castellar la vam presentar malgrat saber que no seria aprovada. La raó? Hi ha certs partits disposats a defensar (de paraula) el dret universal a l’habitatge, que en canvi no estan disposats a defensar el dret d’aquells petits propietaris a qui algú els ocupa la llar valent-se de la legislació vigent per fer-ne ús durant mesos o anys de forma totalment il•legal i injusta pels seus propietaris. Es veu que per a alguns d’aquests partits, defensar el dret a la propietat privada, encara que sigui en situacions tan justificables com aquesta, no és popular ni els fa quedar bé. La mateixa raó per la qual no van votar a favor de la nostra moció, doncs, és la raó per la qual la legislació espanyola ha permès durant tants anys aquestes injustícies: una manca sistemàtica de valentia política.
Malgrat conèixer aquesta realitat tan frustrant de la política dels partits, vam decidir traslladar al ple una proposta que ens hagués permès fer front, com a poble, a situacions profundament angoixants que afecten a molts veïns. D’entre d’altres, a la moció proposàvem l’elaboració d’un protocol d’actuació pactat amb fiscalia i els diversos cossos de seguretat, que dotés als agents de la Policia Local d’una protecció jurídica addicional en les seves actuacions respecte casos d’ocupació il•legal d’habitatges per part de màfies organitzades o individus no vulnerables. També proposàvem que l’Ajuntament es valgui de la llei catalana que permet expropiar l’ús (temporalment) de pisos buits de propietat bancària, per promoure habitatge social, quan els pisos en qüestió estiguin en desús. La nostra moció representava un compromís ideològic per defensar els drets fonamentals de tothom; no només això, sinó que a més proposava mesures concretes per passar de les paraules dites dècada rere dècada, als fets.
El que ens va sorprendre més, però, va ser que s’utilitzés la situació de la Plaça de la Miranda per justificar el vot en contra de la moció per part d’un dels grups. Per aquells que no estiguin al corrent del cas: el juliol del 2019, a corre-cuita i en època de vacances, el ple municipal va aprovar a proposta de l’equip de govern la requalificació de zona verda de la Plaça de la Miranda, tocant amb l’IES Castellar, per tal de poder-hi edificar habitatge dotacional. Junts per Castellar va ser l’únic grup que hi va votar en contra. Vam entendre que no podíem votar a favor d’un projecte d’aquella envergadura en període de vacances, que pretenia edificar sobre zona verda sense informar ni consultar els veïns, i fent cas omís d’informes tècnics que no ho recomanaven. Els veïns de la Plaça de la Miranda van tardar poc en mobilitzar-se de mutu propi i aviat ens van convidar a una reunió popular, com a únic grup que havia defensat públicament que era important incloure’ls a la conversa. 
Vam escoltar-los i vam intentar informar-los del què implicava realment el projecte, ja que molts en desconeixien els detalls. La seixantena de veïns presents en aquella primera reunió van constatar que en tot moment des de Junts per Castellar vam proposar abordar el conflicte de forma constructiva. Els organitzadors van recollir 700 firmes i, seguint la nostra recomanació, es van reunir amb l’Alcalde per tal de comunicar-li el seu descontentament. Després de vàries reunions, l’equip de govern i la nova associació de veïns van arribar a un acord: es considerarien emplaçaments alternatius que, aquest cop sí, complissin amb tots els criteris tècnics. Així ens ho van comunicar els veïns.
Des de Junts per Castellar donem suport ple i total a la creació de més habitatge social. La moció que vam presentar el passat dimarts n’és un exemple, perquè presentava un mecanisme que hagués pogut permetre a l’Ajuntament incrementar l’oferta d’habitatge social. El nostre posicionament contrari a la requalififació de zona verda de la Plaça de la Miranda no va ser en contra d’incrementar l’oferta d’habitatge dotacional. Va ser a favor d’un procés transparent, que no imposés sobre uns veïns un projecte tan important com aquell, sense informar-los o consultar-los. Va ser en contra de requalificar zona verda d’una plaça emblemàtica a la nostra vila. Defensar fer política de cara a la gent, amb transperència i a través del diàleg amb els veïns —de forma constructiva— no és demagògia, és democràcia. 
No tolerarem que per demanar més democràcia se’ns vulgui culpar de contribuir a la greu mancança d’habitatge social que tenim com a poble. Vam oferir-nos al seu dia a seure per trobar emplaçaments alternatius més adients i aquesta mà estesa segueix sent-hi. Fem-ho ben fet i en un lloc adequat, i serem els primers en acompanyar a l’equip de govern a parlar amb els veïns afectats, a favor de l’edificació de més habitatge dotacional.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris