16/07/2021 Opinió
Que les diferències no esdevinguin desigualtats socials
Dolors Ruiz

Estareu d’acord amb mi si afirmo que les persones tenim necessitats diferents determinades pel nostre gènere. De la mateixa manera que també les tenim segons la nostra edat. I, per tant, cal esperar que, si tenim necessitats diferents, aquestes necessitats siguin ateses pels ajuntaments a l’hora de definir com es reparteixen els impostos i taxes que paguem i que es traduiran en  diferents béns i serveis que l’Ajuntament ha de donar a la ciutadania. Com seran les ajudes de caràcter social,  com gestionar equipaments municipals, esportius, promocionar activitats, dissenyar la freqüència i recorregut del transport públic municipal...
De fet, com a Municipi Feminista, el desembre del 2019 ens vam comprometre a prioritzar la transversalitat i avançar en el pressupost municipal des d’una perspectiva de gènere, per realitzar polítiques públiques d’equitat. 
I és que, encara que pugui semblar que els pressupostos són neutrals en termes de gènere perquè solen respondre a xifres i elements quantitatius, la provisió de béns i serveis té impactes diferents en la població; entre altres coses, per qüestions de gènere. Per aquest motiu és de vital importància detectar les desigualtats actuals per tal de tractar-les i posar-hi fi.  Ara, que comencem a definir els pressupostos municipals de l’any que ve, és el moment d’analitzar i revisar la despesa municipal i el procés pressupostari des d’una perspectiva de gènere,  detingudament, per tal d’afavorir l’equitat, i es cobreixin de manera eficient les diferents necessitats de les persones, homes i dones, a qui va adreçat, amb l’objectiu de que les diferències  no esdevinguin desigualtats socials. 
Cal incorporar una avaluació externa per revisar l’impacte de gènere als pressupostos municipals, marcar els espais de millora i donar les eines perquè sigui el mateix Ajuntament que incorpori aquesta mirada d’ara endavant.
Només detectant allò que no s’està fent bé podem millorar. I només veient on invertim els recursos i estudiant si s’apliquen justament podrem eliminar desigualtats. 

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris