31/01/2020 Opinió
Castellar, Vila Florida
José Leiva Reyes

Formar part del projecte Viles Florides suposa un reconeixement a la tasca dels municipis per la millora de l’espai urbà. Actualment a Catalunya hi ha 130 municipis que formen part d’aquesta iniciativa, que busca posar en valor la protecció dels estais verds, la conscienciació social vers les polítiques sostenibles i el desenvolupament d’economies de proximitat a través de l’atractiu de parcs i jardins.
Castellar del Vallès va decidir  a finals de l’any passat participar en el projecte Viles Florides, promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya, i tramitar la inscripció al programa 2020. Un jurat especialitzat avaluarà la situació dels nostres carrers, parcs i espais verds. Si són mereixedors ens atorgaran la Flor d’Honor, que poden ser d’una a cinc en funció del grau d’excel·lència que assolim.
Creiem que l’urbanisme ha de estar a favor de les persones i el seu benestar. És una eina que ens ha de permetre gaudir d’una vila cada vegada més inclusiva, segura i sostenible. Tenir uns carrers i unes places i parcs en condicions fa que la vida de tots els veïns sigui millor i més agradable.
Formar part del projecte Viles Florides és tot un repte que ens obligarà a millorar el nostre entorn urbà cada any. 
Tenim molta feina per fer i necessitem l’ajuda i el compromís de tothom per tenir èxit. No es tracta solament d’abocar recursos en el manteniment de l’Espai Públic, també necessitem conscienciar-nos que és l’espai de tothom i que cal respectar-lo i contribuir a mantenir-lo net.

Comparteix
M'agrada
Comentaris