27/05/2022 Opinió
Castellar necessita un nou model d’atenció a la gent gran
Pau Castellví

L'Obra Social Benèfica, constituïda el 1928, fa 94 anys que defineix el model d’atenció a Castellar respecte a la cura, la dignificació i l’acompanyament de la gent gran del nostre poble en el seu pas per les etapes de la semidependència i la dependència; un model de referència en tot l’àmbit assistencial català. Una institució històrica fundada amb vocació mèdica fruit d’una iniciativa per a l’atenció domiciliària originada el 1922 amb el guiatge de l’alcalde Ramón Alguer i el mossèn Ramón Sanahuja, l’OSB és una fundació privada presidida per l’alcalde del municipi, que ha exercit sempre com a pont entre el nostre Ajuntament, el mecenatge (antigament molt rellevant) i la nostra gent gran. Els canvis en el seu finançament i la seva gestió històrica han provocat que en els darrers anys l’OSB hagi passat per moments difícils, que ha pogut superar gràcies a l’esforç dels seus treballadors, directius, patrons i la generositat de l’Ajuntament que, des del consens polític entre tots els grups, ha apostat per rescatar l’entitat econòmicament quan ha fet falta. Durant gairebé un segle l’OSB ha cuidat milers de castellarencs. I els castellarencs (a través del seu Ajuntament) hem sabut cuidar-la, responent per defensar-la quan les seves finances la veien amenaçada. Ara caldrà continuar defensant-ne el model amb la mateixa vehemència amb què s’han defensat les seves finances perquè, més enllà de garantir-ne la sostenibilitat, l’OSB no perdi la seva raó de ser. Amb la situació econòmica de l’OSB encarada, cal que el debat sobre el nostre model d’atenció a la gent gran en general, i a la semidependència i la dependència en particular no acabi aquí. 
El Castellar de l’any 2022 no és el mateix que el del 1928. Hem passat de tenir 3.913 habitants (1930) a tenir-ne més de 24.659 (2021), de tenir una esperança de vida mitjana de 48,28 anys (1929) a una esperança de vida d’aproximadament 85 anys. També ha canviat l’estructura social i laboral de la societat, així com el tractament cultural de la gent gran: cada cop més les famílies busquen alternatives a les cures particulars, en el marc de la llar, davant situacions de dependència de les nostres persones grans. Tot això requereix que el nostre model d’atenció a la gent gran, a la semidependència i a la dependència hagi d’anar més enllà de la capacitat limitada d’una sola entitat, per molt que històricament hagi definit el nostre model en aquest àmbit, com a poble.
Per això des de Junts per Castellar fa molts anys que instem l’equip de govern del PSC a liderar una iniciativa que ens permeti redefinir quin ha de ser el nostre model com a poble per respondre amb mesures efectives a reptes com ara: quines solucions oferim a les famílies que volen continuar tenint cura de les seves persones grans però amb ajuda de l’administració (ja sigui amb centres de dia, assistència domiciliària o programes tutelats de dinamització d’activitats)? Quines solucions oferim per a aquelles persones grans que viuen soles, en matèria d’habitatge i tutela (per la seva seguretat i per ajudar-les amb tot allò que no puguin fer per elles mateixes)? L’habitatge tutelat és car però molt necessari: com el fem sostenible? Com ens ho podem fer per eliminar les males praxis d’algunes empreses del sector social i residencial contra els seus usuaris? Davant de tot això, la resposta de l’equip de govern del PSC sovint ha sigut la de reduir aquest debat a la situació econòmica de l’Obra Social Benèfica, a les activitats que empreses externes puguin oferir als casals de gent gran i, massa sovint, fugir d’estudi al·legant que la competència sobre moltes d’aquestes qüestions és de la Generalitat de Catalunya.
Amb la voluntat d’avançar en aquest àmbit, fa més d’un mes vam instar l’Ajuntament a posar fil a l’agulla en el disseny del nou model que ens ha de permetre fer front a tots aquests reptes, començant per l’elaboració d’un nou projecte de residència amb centre de dia de titularitat pública que –creiem– ha de liderar el consistori. Ens trobem davant l’oportunitat històrica d’una nova convocatòria de fons europeus per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat que podria permetre que l’Ajuntament compti amb fons addicionals per finançar un nou projecte que ens permeti fer front amb places públiques i de qualitat l’increment de la demanda per places de residència i de centre de dia al poble.  
Esperem que l’equip de govern comparteixi la nostra prioritat per fer d’aquest un tema de màxim interès municipal, elaborant un projecte inicial amb celeritat, amb recursos propis, i no esperant a començar-lo fins que ja sigui massa tard per sol·licitar l’ajuda. I, sobretot, esperem trobar en el govern municipal la voluntat d’invertir en aquest assumpte, lluny de l’actitud de continuar esperant que algú vingui de Madrid o Barcelona i faci front als nostres reptes per nosaltres. Múltiples municipis, també amb alcaldes del PSC, estan liderant projectes municipals de residència amb centre de dia: què hi dirà el PSC a Castellar? Des de Junts continuarem treballant per aconseguir que l’Ajuntament i les altres administracions públiques aportin solucions als creixents reptes als quals s’enfronta la nostra gent gran.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris