Salvem el llac i la balena
Xavi Arderius
L'equip de govern del nostre ajuntament, PSC-Som de Castellar, està fent un parc lúdic d'aigua a la plaça Catalunya que suposa eliminar el llac. Aquesta Plaça està inclosa en el Catàleg de Béns del municipi i per qualsevol modificació cal un informe preceptiu de la "Comissió de Patrimoni". L'Equip de govern ha iniciat les obres sense aquest informei ara diuque el Pla especial del Catàleg de Béns contempla la protecció integral de l'escultura, però no del llac. Aquesta interpretació imposada en el catàleg pel mateix equip de govern,obvia que el llac i l'escultura de la balena es van concebre junts, que són una sola cosa.

Aquesta remodelació s'ha pensat al marge tant de l'autor de l'escultura, Joan Coderch, com de l'arquitecte que va dissenyar la plaça, Pere Roca, els dos de Castellar del Vallès.

L'equip de govern del municipi, per més majoria absoluta que tingui no pot decidir sobre un espai públic sense respectar l'autoria de les obres.Fer-ho, és un manca respecte i probablement una il·legalitat envers la propietat intel·lectual que podria implicar greus conseqüències.

L'arquitecte i l'escultor han sabut de la modificació d'aquest espai quan l'obra ja s'estava executant, posant-los ara en una situació incòmoda i compromesa que no els pertoca. Aquesta setmana, l'escultor ha visitat l'obra i demana canvis sobre el projecte ja en execució. Això fa evident, com ja es deia, que aquest projecte conté errors de forma i fons i que l'equip de govern s'està precipitant.

Hi serem a temps? Salvarem el llac i la balena dignament?
Comparteix
M'agrada
Comentaris