22/10/2021 Opinió
Un Pressupost pensat per a les persones
Yolanda Rivera

Després d’un any i mig de pandèmia les dades sanitàries semblen indicar que comencem a deixar-la enrere i, com a conseqüència, el malson dels els últims mesos
Malgrat que hi ha hagut danys que seran irreparables, tenim pel davant el gran repte de consolidar aquesta recuperació, i reparar, en la mesura del que sigui possible, els efectes que ha provocat sobre la societat i concretament sobre el nostre municipi.

 
Aquest es l’esperit del pressupost pel 2022. Un pressupost que mobilitza la major quantitat de recursos dels últims 10 anys i que representa un increment del 14,13% respecte al pressupost del 2021. Uns recursos, 27.401.018,70€, que estaran destinats a aconseguir aquesta finalitat.


Els grans objectius que es pretenen assolir amb el pressupost del 2022 son:


La modernització de l’Ajuntament per tal qui sigui una administració moderna, adaptada a les noves necessitats,  més tecnològica i amb més recursos personals. S’incrementaran les places al cos de Policia Municipal


S’invertirà en programes destinats a les persones que més han patit les conseqüències derivada de la crisi. Programes destinats a joventut, persones grans, persones amb problemes de salut mental i sobre tot, persones amb diversitat funcional, on el pressupost de la regidoria s’incrementa un 113%.


Es farà un esforç en el manteniment de l’espai públic, incrementant el pressupost destinat a neteja de carrer i places, així com jardineria.


El 2022 també serà un any per avançar en la transició ecològica i energètica. Es destinarà un 23% més de pressupost que anirà a continuar amb la recuperació del Riu Ripoll, el manteniment de l’espai natural i dels boscos i a fer una aposta decidida per la transició energètica cap a energies més renovables com la provinent del sol. En aquest sentit, es prorrogarà de 3 a 5 anys la bonificació en l’IBI per als domicilis que instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia provinent del sol.


L’Estat permetrà durant el 2022 tornar a disposar de romanents, amb el que, durant l’any, esperem poder completar alguna de les actuacions planificades que seran finançades amb el romanent de tresoreria.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris