10/07/2020 Opinió
Convocatòria d’assemblea general ordinària del Club Atlètic Castellar
Club Atlètic Castellar

La Junta Directiva, en reunió el dia 2 de juliol del 2020, acorda convocar assemblea general ordinària del Club Atlètic Castellar per a divendres 17 de juliol al gimnàs de les pistes d’atletisme municipal.
L’assemblea se celebrarà a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, amb aquest ordre del dia:
Primer: Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Segon: Aprovació nous estatuts.
Tercer: Aprovació noves quotes socis/es de l’escola.
Quart: Estat de comptes i pressupost 2019-2020.
Cinquè: Precs i preguntes.

Comparteix
M'agrada
Comentaris