05/03/2021 Opinió
Castellar 0 – Caldes 16
Oriol Martori

Fa anys que Castellar està perdent la partida en matèria d’habitatge. Aquesta setmana els regidors d’Esquerra de Castellar vam anar a visitar l’Alcalde i el regidor d’urbanisme de Caldes de Montbui, per conèixer de primera mà les polítiques actives i estratègies en matèria d’habitatge públic d’aquest municipi veí. Caldes, un municipi amb una població amb poc més de 17.000 habitants i un pressupost municipal anual de 23Mil € -una mica inferior al nostre-, fa anys que impulsa diferents estratègies d’habitatge que l’hi han permès adquirir fins 16 pisos públics. Actualment amb dos projectes pioners ja en marxa, la reconversió d’un espai municipal polivalent per la construcció de 5 pisos per polítiques d’habitatges d’emergència i la construcció de 9 pisos en un solar municipal per polítiques d’habitatge per a joves, Caldes arribarà als 30 habitatges de gestió municipal en els pròxims mesos. Castellar actualment disposa de ‘0’ -si, has llegit bé-, “zero” habitatges de titularitat municipal per polítiques d’habitatge. Com és possible que un municipi com Caldes pugui incrementar el seu parc públic d’habitatge i Castellar no? La resposta no només la trobarem en que un municipi fa una clara aposta per polítiques socials, sinó en la falta d’estratègia i projecte polític en matèria d’habitatge del govern municipal del PSC-SOM de Castellar. D’acord amb l’última memòria social encarregada per l’Ajuntament, Castellar s’ha vist afectat els últims anys per un increment dels preus dels pisos i una manca d’oferta, tant pública com privada, d’habitatge de lloguer. Malgrat l’última modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el nombre de llars vulnerables no disminueix sinó que, des de l’aprovació del POUM l’any 2016, es manté la necessitat d’habitatge assequible i les persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge protegit es manté any rere any, amb un total actual de 425 llars. La meitat de les llars registrades disposen d’una renda mitja anual inferior als 10.000€ i hi ha una demanda de 466 llars excloses del mercat lliure. En trobem d’avant d’una situació on Castellar actualment necessita al voltant de 60 habitatges públics que puguin donar resposta a les creixents situacions d’emergència econòmica i social. L’actual crisis està colpejant més fort que mai els desnonaments per deute de rendes de lloguer, les execució hipotecària o les situacions de dones en situació d’exclusió residencial per violència masclista. No podem seguir inactius en polítiques d’habitatge públic. Castellar disposa de més de 5 solars de patrimoni municipal sense ús o que actualment es dediquen a zones d’aparcament. Des d’Esquerra de Castellar tenim molt clar que els reptes actuals i futur de l’habitatge a Castellar, passen per la mobilització del patrimoni municipal de sòl per construir habitatge de lloguer, impulsar mesures urbanístiques per incrementar l’oferta de lloguer de l’habitatge privat, contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats tot ampliant l’oferta, crear un parc públic d’habitatge per dedicar-lo al lloguer social i reforçar els mecanismes de gestió dels casos d’exclusió residencial. Des del símil de l’esport, Castellar fa anys que perd per golejada les polítiques d’habitatges i els principals damnificats son precisament els col·lectius de joves, gent gran i sectors vulnerables, que ara més que mai necessiten un govern al costat de la gent que aposti d’una manera clara i ferma per polítiques valentes d’habitatge.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris