15/03/2024 Opinió
8M. Acabem amb el terra enganxifós i el sostre de vidre
Olga Arpal

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, Junts per Castellar vol posar en relleu el reconeixement de les aportacions i els sabers de les dones. Són moltes les dones que ens han precedit en la lluita per la igualtat de gènere. Només des del lideratge i la praxi feminista podrem avançar com a societat. Volem reivindicar la feina intensa i incansable de les dones en l’àmbit polític.
Considerem que la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes, així com el respecte dels drets humans, són factors fonamentals per erradicar la pobresa. És necessari combatre totes les causes i manifestacions de la pobresa de les dones que limiten la seva capacitat per garantir tots els nostres drets.
És comú observar tant el fenomen del terra enganxifós com el sostre de vidre. El terra enganxifós fa referència a la tendència a les dones a estar concertades en els nivells més baixos de la jerarquia laboral, on els salaris solen ser més baixos i les oportunitats són limitades. D’altra banda, el sostre de vidre descriu la barrera invisible que impedeix que les dones puguem assolir llocs de lideratge i obtenir salaris equiparables als dels col·legues masculins, tot i comptar amb la mateixa qualificació i experiència.
Un exemple és en el món dels serveis socials, en què les dones cobren menys que els homes, a Catalunya, les dones reben un sou mitjà anual de 19.537 €, mentre que els homes perceben 25.682 €. Aquesta diferència salarial és coneguda com a bretxa salarial i és un indicador cridaner de desigualtat. Aquest sector sol estar dominat per dones, el 85% aproximadament, en canvi, els rols de lideratge solen estar ocupats en més mesura per homes. Això pot contribuir a la bretxa salarial, ja que els llocs de lideratge solen oferir salaris més alts.
Malgrat que la discriminació directa ja no és legal, encara hi ha exemples d’una discriminació indirecta que afecta les condicions laborals de les dones. Una part d’aquesta bretxa és a causa del treball a temps parcial, pel fet que les dones continuem treballant més que els homes amb aquests tipus de contractes (un 23% de nosaltres i un 8% d’ells). Aquesta elecció no és merament individual, sinó que està lligada als rols socials i a la responsabilitat tradicional de les dones en la cura de persones dependents i les tasques domèstiques.
Tot i els avenços, la igualtat de gènere al món laboral encara és un repte que cal abordar amb mesures concretes i consciència social.
Per altra banda, s’ha constatat el ressorgiment d’idees antifeministes amb l’aparició de moviments negacionistes i dades, com les que recentment ha publicat el CEO, que situen els drets de les dones en perill.
Volem expressar el nostre rebuig a qualsevol expressió de violència masclista i la nostra determinació a actuar amb contundència.
Avui, la realitat ens reclama més reptes, més respostes amb la implicació de tothom. Si bé hi ha hagut molts avenços gràcies al moviment feminista, encara queda un llarg i complex camí per recórrer. Les dades ens diuen que no n’hi ha prou, que ens enfrontem a una problemàtica que afecta i interpel·la tota la societat.
És per això que cal continuar consolidant el desplegament de polítiques feministes amb una clara vocació integral i transformadora, amb l’objectiu de garantir els drets de les dones.
Des de Junts per Castellar volem declarar el nostre compromís diari amb la igualtat de gènere i portar a terme polítiques feministes innovadores i transformadores.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris