Manifest sobre la Plaça Catalunya
Joan Coderch Parés (escultor) - Pere Roca Roumens (arquitecte)
Pere Roca Roumens, arquitecte, i Joan Coderch Parés, escultor, dissenyadors de l'espai de la Plaça de Catalunya i de l'escultura de la balena integrada a la bassa volem manifestar el nostre desacord amb la intervenció que s'està portant a terme a la Plaça de Catalunya.
La plaça es va plantejar com un parc amb zones diferenciades -jocs per a petits i joves, zona esportiva, espais per la gent gran, zones de passeig...- i, a l'espai principal, una gran bassa d'aigua amb diferents espais al voltant creant una zona estèticament diferenciada de la resta, més tranquil·la i contemplativa, amb la intenció de convertir-se en la imatge de la plaça, complementada amb una escultura al centre de la bassa amb l'efecte estètic que tots coneixem.
El conjunt de la plaça i l'escultura es van incloure en el Catàleg de Béns a Protegir.
El catàleg diu: ...Es protegeix la ordenació de la plaça i els seus trets compositius més significatius". Es evident que la bassa i la balena constitueixen l'element central de tota la composició de la plaça i el seu tret més característic i significatiu. El mateix Catàleg proposa "reformar la làmina d'aigua per millorar-ne el manteniment...". Diu reformar, no eliminar!
La protecció de la balena diu "sols es permetran actuacions...que no desvirtuïn el bé".
Si s'elimina la làmina d'aigua, quin sentit té la balena sense aigua?
A més, el valor "ambiental" de la plaça queda malmès amb la construcció d'un lavabo i un "xiringuito" al mig de l'espai d'entrada principal de la plaça i que trenca totalment les vistes de l'interior de la plaça i de la bassa.
Es veu molt clar que la imatge del conjunt bassa-balena quedarà molt lluny de la que tenia i de la que es pretenia originalment, i que es la que l'Ajuntament llueix en la seva pàgina web.
Es molt lamentable que una actuació sobre un element protegit i que afecta negativament a la seva imatge i als seus plantejaments originals, l'Ajuntament intenti justificar.ho amb un informe tècnic-jurídic per defensar una actuació indefensable i reconeixent, a més, que l'elaboració de la fitxa del Pla especial del Catàleg es va fer pensant en la intervenció "destructiva" que es volia dur a terme. Es a dir, es va "manipular" premeditadament la fitxa d'un element catalogat per poder justificar després l'actuació que es volia fer.
Tots aquests comentaris ens porten a una consideració final: El realment important, es que es desvirtua tot el sentit de l'escultura de la balena i la imatge del conjunt, que va ser pensat i projectat per ser com es i que, per algun motiu serà, el mateix Ajuntament el va incloure en el Catàleg de béns a protegir.
Comparteix
M'agrada
Comentaris