Pepe González menteix sobre l'actuació a la plaça Catalunya
La remodelació de la lamina d'aigua de la plaça Catalunya en una zona de jocs d'aigua no compleix amb els requisits i tràmits que aquest tipus de projecte exigeix.
L'obra afecta un element catalogat dins el Catàleg de Béns a protegir, un document que es va aprovar recentment en el Ple municipal. La fitxa de la Plaça Catalunya especifica que la protecció recau sobre l'ordenació de la plaça i els seus trets compositius més significatius. Entre ells el llac i l'escultura de Joan Coderch, que representa una cua de balena capturada per tres vaixells imaginaris. Tots aquests elements significatius de la plaça es veuen greument afectats per la reforma, però la seva modificació no s'ha tractat a la Comissió de Patrimoni, i s'obvia en el projecte tot el que diu la fitxa del Catàleg de Béns a protegir.
Pel bé del patrimoni urbà de Castellar, l'equip de govern hauria d'aturar les obres de remodelació de la Plaça Catalunya, fins que no es tramiti correctament la modificació d'aquests elements, aconseguint preservar i integrar correctament tots els requisits del catàleg dels béns a protegir.
Per altre banda, des de Decidim volem puntualitzar les declaracions del regidor Pepe González fetes sobre la nostra nota de premsa sobre aquest tema.Decidim Castellar assisteix a les comissions que pot i a les que no hi pot anar s'informa de com han anat. Sabem els temes que s'hi tracten, com s'hi tracten, sabem el procediment, coneixem els elements catalogats i els defensem.
La Comissió de Patrimoni s'ha reunit dues vegades, no tres com afirmava Gonzalez. A la segona reunió, a darrera hora, sense haver enviat cap documentació prèvia ni essent un punt previst en l'ordre del dia, s'informa,a la poca gent que quedava a la reunió, de que es canviaria l'esmentat conjunt. Després d'això els membres de la comissió es queixen sobre aquest fet mostrant els seus vots no favorables a la proposta, demanant quin és el funcionament d'aquesta comissió, que hauria de ser el de debatre i decidir aquestes coses, i queixant-se sobre la manera com s'han fet les coses. Dos dies després d'aquestes queixes la tècnica de l'ajuntament que participa en aquesta comissió, els envia un correu demanant disculpes pel procediment i els hi envia la documentació referent a la remodelació. I dos dies més tard surt ja publicat a l'Actual que comencen les obres. En els plànols la làmina d'aigua s'elimina, no s'ha parlat ni amb l'arquitecte ni amb l'escultor fins que els tres grups de l'oposició demanéssim, el passat dimarts dia 28 de març al Ple,que s'aturin les obres, que es convoqui la Comissió de Patrimoni amb urgència i que es pugui debatre el projecte i la remodelació de l'element catalogat i protegit pel catàleg.
La resposta de la tècnica i tots els fets descrits, deixen en evidència que les declaracions del Pepe Gonzalez a l'Actual, són manifestament falses.
I una darrera cosa: les modificacions del catàleg, si es fan, s'han d'aprovar pel Ple, així que això que ha passat podria ser denunciable.
Comparteix
M'agrada
Comentaris