Tram de la B-40 (Quart Cinturó)
Tram de la B-40 (Quart Cinturó)
11/07/2018 Actualitat
La CCQC demana que es suspengui l'estudi informatiu del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers

Segons la Campanya Contra el Quart Cinturó, l’ordenació de la mobilitat és una competència de la Generalitat de Catalunya i ara mateix s’està redactant el Pla Específic de Mobilitat del Vallès

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha demanat la suspensió de la tramitació de l’estudi informatiu del Quart Cinturó del tram Terrassa-Granollers al nou Ministeri de Transició Ecològica en la fase de consultes sobre l'abast d'aquest estudi. Aquesta fase la va iniciar el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, aleshores amb govern del PP, entre finals d'abril i mitjans de juny entre les administracions i entitats vinculades territorialment amb el projecte perquè manifestessin si calia incorporar algun altre àmbit o consideració d’estudi en l’impacte ambiental proposat pel Ministeri de Fomento. Finalment és el ministeri responsable de medi ambient (ara ministeri de Transició Ecològica) qui determinarà, després de valorar els suggeriments rebuts, quin és l’abast precís que ha de tenir l’estudi d’impacte ambiental que ha d’acompanyar l’estudi informatiu quan sigui sotmès a informació pública. La CCQC va fer ahir una roda de premsa on va denunciar que en aquesta fase "s’han obviat els consells comarcals del Vallès Oriental i Occidental, fins i tot la mateixa Campanya Contra el Quart Cinturó (a través de l’ADENC) malgrat que des del 1992 ha estat personada en els diferents expedients que han tingut relació amb aquesta infraestructura. En el cas de l’ADENC, tot i figurar en el cens d’entitats de què disposa el Ministerio de Transición Ecológica, no ha estat notificat", segons detallen en una nota de premsa.

A més de subratllar la CCQC que no se la consultés, els responsables de la campanya afirmen que, en una àmplia enquesta de mobilitat integrada a  l’estudi informatiu del 2010, es demostrava que la funcionalitat d’aquesta via seria, en el cas que es construís, de caràcter metropolità. D’acord amb l’Estatut, l’ordenació territorial i de la mobilitat de caràcter intracomunitari corresponen a la Generalitat de Catalunya "la decisió sobre si aquesta infraestructura és necessària o no i quina prioritat de construcció tindria correspon a la Generalitat de Catalunya. A més, el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona estableix la necessitat de redactar un Pla Específic de Mobilitat al Vallès que permeti afrontar la planificació d’infraestructures amb una visió integrada i sostenible". Aquesta realitat ja va ser ignorada fa vuit anys quan el govern central "va sotmetre a informació pública l’estudi informatiu que posteriorment va ser arxivat".

A més de demanar la suspensió de la tramitació d’aquest expedient a l’administració ambiental, la CCQC ha tramès de nou les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública de l’estudi informatiu del 2010 perquè s'integrin en l’expedient. 
 

Comparteix
M'agrada
Comentaris