A7 5206_1440x961
Mestres treballant a una de les aules de l’Escola Sant Esteve en una imatge de dimarts passat. || Q. Pascual
11/09/2020 Actualitat
L’inici de curs més excepcional

L’ACTUAL repassa com afronten l’inici de curs tots els centres educatius de la vila sota l’amenaça de la pandèmia. En total, 3.952 alumnes començaran dimarts 15 el curs a la vila, 170 alumnes menys que el curs passat. 

C. D. / R. G.

Després del tancament precipitat de les aules a mitjans de març, quan es va declarar l’estat d’alarma per la pandèmia, les escoles i instituts de Castellar tornaran a obrir les portes per afrontar un nou curs adaptat a la nova normalitat de conviure amb la Covid-19. En concret, 3.952 alumnes començaran dimarts 15 el curs a la vila, 170 alumnes menys que el curs passat. En total, seran 3.412 els alumnes d’educació infantil i primària i secundària que  començaran les classes als diferents centres educatius públics i concertats de la vila: 604 corresponen a educació infantil; 1.477 a educació primària, i 1.331 cursaran educació secundària obligatòria. D’altra banda, la setmana que ve també començarà el curs l’alumnat matriculat als estudis postobligatoris: 382 alumnes ho faran a batxillerat; 141, als cicles formatius de grau mitjà i superior, i 17, als programes de formació i inserció d’auxiliar d’hoteleria (cuina i serveis de restauració) i al d’auxiliar de vivers i jardins. Cada centre educatiu de la vila presenta unes característiques diferents de ràtios, de grups, d’espais... D’aquesta manera,  i donada l’excepcionalitat del moment, s’han adaptat i organitzat en funció de la casuística del seu alumnat i de la seva infraestructura. Tots els centres han vetllat per adaptar-se a la realitat actual i dimarts 15 ho tindran tot enllestit per a rebre els alumnes de manera segura. A continuació,  repassem com  s’afronta l’inici de curs a totes les escoles i instituts de la vila.


Escola Joan Blanquer 
“La prioritat de tot serà atendre a nivell emocional els infants, això és la primera premissa, perquè després de sis mesos de no anar a l’escola, pensem que l’impacte pot ser molt variat depenent de cada nen”, assegura la directora, Anna Riera. En l’àmbit organitzatiu, excepte P3, en què han respectat el grup classe, la resta, de P4 fins a 6è, com que són escola d’una línia, han barrejat cursos dins del mateix cicle. Per exemple, de P4 i P5 han fet tres grups, de 1r i 2n, també tres grups i igual per 3r i 4t i per 5è i 6è. I ens queden unes classes, excepte P3, de 17-18 alumnes. “L’atenció serà molt més personalitzada a l’alumne i això és positiu”. El Joan Blanquer només té dos accessos i això dificulta les entrades, per aquest motiu han fet torns, a les 9 i 9.10, i les recollides seran igual, a les 12.30 o a les 12.40, i el mateix a la tarda. De P3 fins a 2n entren a les 9 i de 3r a 6è, a les 9.10. Està tota l’escola amb cercles perquè cada grup ha de fer la filera fora del recinte. “L’equip ens esperem en aquestes portes, i hem habilitat una altra que era de l’AMPA i estarem allà amb el gel, el termòmetre i unes catifes amb dissolució. A cada hora en punt obrirem les finestres per ventilar, hem assignat un lavabo per a cada grup estable i al pati fem tres torns i tres espais diferents que aniran rotant, perquè l’espai d’escalada, per exemple, no el tingui sempre el mateix grup”. L’escola tenia 9 grups i ara en seran 13, per això han habilitat altres espais, sacrificant l’aula de ciències, la biblioteca i l’aula d’anglès. Aquest curs l’escola compta amb tres mestres més i una tècnica d’educació infantil. 


Escola El Sol i La Lluna
A l’Escola El Sol i La Lluna, a banda de la reducció de ràtios, que cada grup estable serà d’un mínim de 15 i un màxim de 18, han adaptat els espais, “per assegurar-nos que disposen de tot el que necessiten, és a dir, gel, piques per rentar-se les mans, desinfecció si s’escau de material compartit, i ventilació de les aules i també dels accessos”, ha explicat la directora, Glòria Rincón. Amb les aules que té l’escola han habilitat tots els espais que necessiten, però han sacrificat aules com la d’anglès, la de música i la d’informàtica, que s’han habilitat com a aula de grup. 
Quant als accessos han habilitat dos pel carrer Bassetes i dos pel carrer Sant Feliu. Faran una entrada progressiva per descongestionar el moviment de famílies i infants. Per donar seguretat als accessos, tant a les entrades com a les sortides es tallarà el carrer de Sant Feliu i es posarà una pilona al carrer Calvari, una actuació que s’ha coordinat amb l’Ajuntament. Els patis també els han adaptat perquè cada grup de convivència estable disposi del seu espai de pati propi de forma rotatòria. També el menjador. Tenint en compte les circumstàncies, estan contents. “Tant de bo poguéssim funcionar amb aquests grups reduïts sempre. A més, hi ha hagut una dotació extra de 5 professors que ens ho ha facilitat. Hem de viure-ho així, amb relativa normalitat, sabent que passaran coses, però sent positius. Hi ha molta plantilla de l’any passat que s’ha pogut quedar i això vol dir que podem fer un acompanyament bo als qui arriben”


Escola Bonavista
L’Escola Bonavista ha habilitat els espais perquè els alumnes puguin mantenir la distància, prendran la temperatura abans d’entrar a l’escola i es rentaran les mans sempre que hi hagi un canvi d’espai o d’activitat. La directora, Anna Vallbona, explica que han fet desdoblament. “El grup classe, que és de 25 alumnes aproximadament, es desdoblarà la major part de l’horari escolar, entre 15-16 hores a la setmana, i quedaran grups d’uns 12 alumnes. Les aules d’anglès, informàtica i música s’han convertit en espais per poder desdoblar”. El centre està preparat en cas de tornar a l’ensenyament virtual. Durant el primer trimestre, 4t, 5è i 6è, posarà molta energia a fer tota la formació de classroom. I el primer cicle, com ja van fer el curs passat, treballaria a través del bloc i de correus electrònics. També han habilitat una aplicació per estar el màxim de contacte possible amb les famílies i facilitar la comunicació. “Les coses canvien d’un dia per l’altre. Com més preparats estiguem, més fàcil serà enfrontar-nos-hi”


Escola Mestre Pla
L’Escola Mestre Pla disposa de moltes portes d’accés al centre, per això, han diversificat les entrades i les sortides en cinc punts diferents, per evitar les aglomeracions. Han reduït la ràtio fent desdoblament. Han desdoblat 2n en dos grups, i en el cicle mitjà, dels dos grups de 3r i 4t han fet tres grups, “hem barrejat nivells, i amb el cicle superior, 5è i 6è, hem fet el mateix, tres grups amb alumnes dels dos nivells”, detalla la directora, Júlia Rojano. Recordem a més, que aquest centre acull sis grups de 1r d’ESO de l’Institut Castellar, amb qui han hagut de coordinar l’entrada al centre i també l’hora del pati per no coincidir. Respecte els espais, les aules de música, d’anglès, laboratori i una de les aules que fins ara feia servir l’ESO es reconverteixen i d’aquesta manera el centre s’ha pogut adaptar bé a l’espai. “L’espai no ha estat un problema, per a nosaltres la dificultat principal ha estat la minsa dotació de personal per poder fer tot això, dos mestres extra amb sis grups amb ràtios de 25-27 evidentment és insuficient”


Institut Escola Sant Esteve 
Tenint en compte que el Sant Esteve cada any té més alumnes i és una escola de doble línea, la millor fórmula que han trobat ha estat, en algun nivell, de dos grups crear-ne tres. “De P3 a 3r de primària hem conservat els grups de 25 amb tres referents a cada nivell, dels quals un dels docents, contínuament estaran desdoblant. És a dir, tres referents, tres espais, dos grups. De 4t a 6è hem fet de dos grups, tres. És a dir, hi ha tres classes de 4t, tres classes de 5è i tres classes de 6è. Amb tres referents i una quarta persona a cada nivell per fer suport”, detalla la directora, Mònica Díaz. Respecte els espais, cada nivell té tres espais més els vestíbuls, perquè l’escola disposa de vestíbuls molt amples, que també són espais d’aprenentatge. D’aquesta manera els espais acompleixen les condicions de ventilació i llum necessaris. El pati també serà un lloc d’aprenentatge i l’han dividit en dos torns i per zones. “A 1r i 2n de l’ESO hem respectat els dos grups perquè no arribem a 30 alumnes per grup. L’Ajuntament ens ha cedit el Casal Catalunya mentre els avis no tornin. I aquí faran classe els alumnes de 2n d’ESO”.  Els alumnes de l’institut escola faran l’entrada progressiva per sis accessos diferents. Aquest curs el centre compta amb sis professors extres.


Escola Emili Carles-Tolrà
Per abaixar la ràtio, l’Emili Carles-Tolrà ha barrejat els cicles i de cada dos grups, n’han format tres. “Ho hem fet des de P4 a 6è, d’aquesta manera ens han quedat grups d’entre 15 i 17 infants. Hem habilitat alguns espais que hem reconvertit, com l’aula de música i les d’anglès. Ara tenim 13 grups, hem passat de 9 a 13 tutories”, expliquen des de l’equip directiu. Han ampliat els accessos, ara n’hi ha tres a l’edifici dels petits i dos a l’edifici dels grans. A més faran entrada progressiva. El Departament d’Educació els ha dotat de tres mestres més i una TEI (tècnica especialista en educació infantil), “és la primera vegada que tenim aquesta figura a l’escola”. De la mateixa manera que tots els altres centres, l’Emili Carles-Tolrà prendrà la temperatura cada dia, farà rentat de mans constantment i repartirà gel hidroalcohòlic. El pati també l’han sectoritzat perquè no coincideixin els diferents grups de convivència.

 

Els productes d’higiene i desinfecció són cabdals aquest curs. A la imatge, distribució de gels a l’institut Puig de la Creu. || q. pascual Els productes d’higiene i desinfecció són cabdals aquest curs. A la imatge, distribució de gels a l’institut Puig de la Creu. || Q. Pascual 


Escola Fedac Castellar 
L’escola infantil, primària i secundària FEDAC Castellar ha optat per sectorialitzar l’equipament amb zones i classes d’ús exclusiu per a cada grup estable i cada franja d’edat. A tall d’exemple, l’escola s’ha distribuït en quatre grans àrees per a l’etapa infantil, 1r, 2n i 3r de primària, 4t, 5è i 6è, i l’ESO. Cada franja educativa farà servir un dels quatre accessos de FEDAC Castellar –per entrar i sortir al centre– i desenvoluparà la seva activitat educativa en les zones assignades. Quant a les aules i els grups estables, la directora de l’escola, Paloma Cervera, explica que se senyalitzarà la distància de seguretat entre taules, que hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, i que els sostres alts i les finestres de grans dimensions de què disposen facilitaran la ventilació de les aules. A més, Cervera detalla que la ràtio a la FEDAC Castellar se situarà al voltant dels 25 alumnes, perquè els grups bombolla no coincidiran amb altres estudiants. S’han prioritzat criteris pedagògics i emocionals per mantenir la comunitat creada a cada classe. Finalment, en referència a l’ensenyament telemàtic, l’escola ha dissenyat per etapes el Pla Triplex, que combina el treball a classe però també mitjançant eines digitals en cas que sigui necessari. 

 

Col·legi El Casal
Quant al col·legi el Casal, el director César Sánchez, detalla que s’ha habilitat un nou punt d’accés al centre, i s’ha redissenyat els horaris per evitar l’acumulació de persones. Durant l’accés al centre es controlarà la temperatura dels estudiants, que hauran de passar pels punts de distribució de gel hidroalcohòlic abans d’accedir a les aules. El Casal també ha elaborat un sistema de senyalització per colors que marca la distància de seguretat tant en els espais comuns com en el pati. En aquest cas, el pati es distribuirà en zones segures per a cada grup estable. La zona de menjador també s’organitzarà seguint aquest sistema.  A banda de reforçar la neteja i ventilació de l’equipament, tenint en compte la seva proximitat amb el bosc i seguint el projecte Natura del centre, es promouran activitats a l’exterior fent del bosc un espai educatiu.  En alguns casos el curs arrencarà amb classes semipresencials des de l’escola. Diversos professors especialistes no podran fer la classe presencial al grup estable, però les impartiran en línia. Els alumnes hi participaran des de l’escola. En cas que es confini el col·legi, s’ha previst un pla d’ensenyament telemàtic a través de plataformes virtuals.   


Institut Puig de la Creu
En el cas de l’Institut Puig de la Creu, desdoblaran tant els patis com les entrades. Així, s’han establert dues entrades, a les 8 h i a les 8.10 h, i dues sortides, a les 14.25 h i les 14.35 h. A les entrades es controlarà la temperatura dels estudiants, que portin mascaretes i s’apliquin gel hidroalcohòlic. Com en tots els centres educatius, s’instal·laran punts de gel hidroalcohòlic, i es ventilaran i desinfectaran les aules amb cada canvi de grup estable. En el cas de les hores del pati, es duplicaran i es delimitaran zones per a cada grup.Una altra de les novetats d’enguany per a l’institut, segons ha explicat el director, Francesc Xavier Martín, és que cada curs sumarà una línia més per tal de reduir la ràtio d’estudiants. A més, també s’impartiran classes a espais com la biblioteca, els tallers o els laboratoris del centre. Tot i que el curs comença de manera presencial a totes les etapes, s’ha planificat un pla d’ensenyament en cas que es produeixi un confinament.


Institut Castellar 
Des de l’INS Castellar no han ampliat línies, com en el cas del Puig de la Creu. “No disposem de professorat  ni espais suficients”, explica Francesc Gallardo, el director del centre. Ara bé, s’han estructurat quatre entrades al centre que permetran l’accés diferenciat dels alumnes a l’institut i “també hem fet modificacions al pati per assegurar que no es barregen nivells”
D’altra banda, també s’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic a cada classe, i es controlarà la temperatura a l’entrada. Quant al condicionament de l’equipament, a banda del nou accés al centre “per la zona de la Ronda,  s’han recuperat uns lavabos a la mateixa àrea, ja que utilitzarem la zona enjardinada com a pati”. Una altra novetat és que la sala de professors es farà servir com a aula, i que el servei de cantina desapareixerà perquè l’espai esdevindrà la sala de professors. Quant al pla de contingència, Gallardo detalla que “tots els departaments didàctics han preparat un pla d’actuació i avaluació telemàtica en cas d’un nou confinament”.


Institut Les Garberes
A l’Institut de Jardineria i Agricultura les Garberes s’ha renovat el protocol de neteja i de desinfecció del centre educatiu, i dels espais de pràctiques, i material i estris de jardineria. Tal com detalla la directora de l’institut,  Berta Tasias, també s’han llogat dos lavabos portàtils externs, per descongestionar els serveis de l’equipament. La directora remarca que “es faran el màxim d’hores de classe a l’exterior”, i de fet l’institut ha habilitat tres espais exteriors per fer-ho possible. A més Tasias concreta que mantindran les finestres obertes a les aules si la climatologia ho permet, i que les entrades i sortides al centre es faran de manera esglaonada, no de manera temporal, sinó quant a l’espai, que estarà acotat per a cada franja educativa. En aquest sentit, per tal d’ajustar-se a la ràtio que marca el Departament d’Educació de 30 alumnes, han desdoblat algunes classes per delimitar més d’un grup estable. Quant als equipaments, l’Ajuntament ha cedit a Les Garberes algunes aules del Centre de Serveis. Els estudiants de l’institut s’hi desplaçaran  només un matí i mig a la setmana.  Ara bé, en cas que sigui necessari, l’institut ha previst una alternativa d’ensenyament semipresencial o 100% telemàtic.


 

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris