L'actual TV
Recuperació dels pous

En el context de sequera la Regidoria d'Espai Públic i Verd Urbà aposta per la recuperació dels pous de la vila. Les aigües freàtiques que s'aconsegueixen tenen diversos usos en el dia a dia de la vila

 
CERCA A L'ACTUAL TV