L'actual TV
KM12 amb Mery Cat

Aquesta artista urbana, castellarenca, enamorada del Rocío, tant balla R&B com Flamenc o Hip Hop. La música és la seva via d'escapament i sempre prefereix improvisar a planejar

 
CERCA A L'ACTUAL TV