L'actual TV
Pomes per cigarretes

El 31 de maig és el dia mundial sense tabac. A Castellar s'ha posat en marxa, al llarg de la darrera setmana, una acció d'intercanvi de pomes per cigarretes per conscienciar els fumadors de la perillositat del tabaquisme

 
CERCA A L'ACTUAL TV