L'actual TV
Sessió plenària del 27 de stembre de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Ye4EWEA6PDM

 
CERCA A L'ACTUAL TV