Els textos aspirants han de contenir la paraula "llibertat".
Els textos aspirants han de contenir la paraula "llibertat".
18/03/2020 Cultura
Es convoca el 1r Concurs de Microrelats Castellar per les Llibertats 2020

La temàtica dels textos és oberta i ha d'incloure la paraula "llibertat"

Marina Antúnez

El primer Concurs de Microrelats Castellar per la Llibertats s'obre el proper 20 de març, i s'hi pot participar fins al 31 de maig. L'objectiu de l'organització és remoure consciènciesa través de la cultura amb l'elaboracio de relats breus, que si bé poden ser de temàtica oberta, han d'incloure la paraula "Llibertat".

 

Per tant, segons consta a les bases, tots els microrelats que vulguin optar al concurs han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens. A més, han contenir un títol i la narració,, que no pot superar les 400 paraules (sense comptar el títol). Cada aspirant pot presentar més d'un relat, tot i que només optarà a un premi.

 

Per a l'enviament, cal que els originals es presentin en format word, Arial 12 i que s'enviïn per correu electrònic a l'adreça info@castellarperlesllibertats.cat, fent constar a l'assumpte tant el títol del relat breu com un nom un pseudònim. S'han d'adjuntar dos fitxers; un, que sigui l'original que opta al premi, i l'altre, que contingui les referències que permatin identificar la persona: Nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon. Aquest document (la plica) s'ha d'anomenar amb el pseudònim i el títol del microrelat. L'organització del cdertamen comunicarà la recepció´dels textos als seus destinataris.

 

El jurat del Concurs de Microrelats per les Llibertats està format per escriptors i escriptores del Vallès. Serà l'encarregat de valorar el tema escollit, originalitat, habilitats lingüístiques i qualitat literària dels textos i d'emetre el veredicte. Les deliveracions del jurat són del tot reservades.

 

Es declararan tres guanyadors, que no podran ser en cap cas el mateix participant, i rebran com a premi un lot de llibres. La data en què es comunicarà el veredicte del jurat als afortunats serà el 19 de juny, durant un acte convocat expressament per aquesta finalitat. Durant la vetllada, es llegiran els tres microrelats premiats.

 

A nivell general, tots i totes les participants es comprometen que no hi ha drets de tercers sobre l'obra presentada i són responsables de qualsevol reclamació per autoria. Les persones aspirants autoritzen l'organització a difondre les obres presentades i guanyadores a ser presentades a qualsevol mitjà que cregui oportú. Qualsevol consulta que plantegin les bases es pot fer a través de l'adreça electrònica info@castellarperlesllibertats.cat o al whatsap 621064814.

Comparteix
M'agrada
Comentaris