A7 8909_1440x961
Repartiment d'EPIS a una botiga de conveniència de Castellar Quim Pascual
19/10/2020 Actualitat
El Procicat proposa tancar a les 22 h els comerços que estan oberts tot el dia

La nova resolució entraria en vigor una vegada es publiqués al DOGC. La Generalitat també vol suspendre les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat

Redacció

El Procicat ha aprovat aquest matí una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. D’una banda, s’ha establert que els comerços que habitualment romanen obertes les 24 hores del dia –per exemple, les botigues de conveniència, les annexes a les gasolineres, o les ubicades en municipis turístics- tanquin a les 22h i no puguin reobrir fins a les 7h. Estarien exemptes d'aquesta restricció les activitats de restauració a les àrees de servei d'autopistes, encara que el servei s'hauria de prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i  garantint en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.

A més, el Procicat proposa suspendre les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, excepte que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S’exceptuen d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social. 

Aquestes limitacions entrarien en vigor una vegada es publiquessin al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Comparteix
M'agrada
Comentaris