Atur_1440x961
Evolució de les xifres d'atur dels darrers anys a Castellar
12/01/2022 Actualitat
L’ocupació arriba a xifres de rècord a Castellar

Castellar ha aconseguit baixar l’atur en 1.000 persones en 10 anys i, superat el daltabaix de la pandèmia, tanca el 2021 amb la taxa més baixa dels darrers 14 anys. Les previsions econòmiques per al 2022 són optimistes malgrat el context de pandèmia, l'alta inflació i la pujada de preus de l'energia

L’any 2021 s’ha tancat a Castellar amb unes xifres d’atur desconegudes des de feia 14 anys. La clara recuperació viscuda la segona part de la dècada passada després dels estralls de l’esclat de la bombolla immobiliària va patir un cop dur el 2020 per culpa de l’esclat de la pandèmia però el 2021 ha estat un any de clara recuperació de l’ocupació. 


Això ha permès que el desembre del 2021 es tanqui amb només 954 persones a l’atur –una taxa al voltant del 8%-, la millor xifra des del 2008, any en què va començar la gran crisi financera i immobiliària que va disparar l’atur. De fet, si mirem com estava el mercat de treball fa justament 10 anys –veure gràfica adjunta- comprovarem que hi havia un miler de persones més a les llistes de l’atur, en concret el desembre de 2011 el nombre d’aturats va ser de 1.850. Encara caldria esperar un any per arribar al sostre de desocupats: va ser el desembre de 2012 quan es va assolir la pitjor dada de l’evolució històrica, 2.069 persones estaven sense feina en aquell moment. 


Mica en mica el mercat de treball es va anar animant i la taxa d’atur va experimentar una evolució a la baixa gradual. És des de l’any 2018 –amb l’excepció per la pandèmia de l’any 2020- que l’atur experimenta pocs canvis i es manté per sota del miler d’aturats: en concret, 982 el 2018 i 971 el 2019. El 2020 la pandèmia provoca un daltabaix que va expulsar del mercat de treball al voltant de 300 veïns de Castellar (l’any es va tancar amb 1.246 aturats) i el 2021 s’ha pogut retornar a les millors xifres dels anys 2018 i 2019, fins i tot, una mica millors. 


Si mirem l’evolució del 2021, el desembre s’ha tancat a Castellar del Vallès amb 15 aturats menys que el novembre i, per tant, l’any s’ha tancat amb una xifra total de persones desocupades de 954, la més baixa del 2021 i també dels darrers anys. De fet, cal retrocedir a la primera dècada dels 2000, en concret al 2008, per trobar una dada similar. En la dècada passada, el millor tancament d’any va ser justament el 2019, a les portes de l’esclat de la pandèmia, quan el desembre es van assolir els 971 aturats. 


D’aquesta manera, el municipi consolida una taxa de desocupació per sota del miler de persones, la xifra al voltant de la qual s’ha anat movent els darrers anys amb petites fluctuacions a excepció dels mesos més durs de la pandèmia (març i abril de 2020). 


La variació per sexe del nombre de persones desocupades a Castellar és important: mentre que en el cas dels homes és del 5,9% -percentatge d’atur estructural gairebé-, en el cas de les dones és del 9,7%. S’ha de dir, però, que en tots dos casos és inferior a la mitjana comarcal. De fet, Castellar es manté com un dels municipis vallesans amb millor situació quant a la xifra d’aturats, només per darrera de Sant Cugat, Sant Quirze, Matadepera i Sentmenat.

 

Previsions per al 2022: any complex, però amb creixement

El director general del Centre Metal·lúrgic i assessor de  l’Associació d’Empresaris de Castellar (ASEMCA), Gabriel Torras, ha explicat que es presenta “un any complicat, d’una banda per la incertesa de la Covid-19, de com l’anirem adaptant a la normalitat, i de l’altra, la inflació desbocada”.  Pel que fa al coronavirus, tot i que les empreses “són un espai segur, però és difícil gestionar les baixes en cas de contagis o confinaments”


Quant a les previsions de preus que fa tothom “estan a la baixa”, i  això vol dir que “ens trobem en un punt d’inflexió i les previsions és que estiguin al voltant del 2% i ja no serà el 6,7% que hem tingut a Espanya al 2021”.  En tot cas, apunta Torras, caldrà veure si aquesta inflació que ha tingut l’Estat espanyol es tradueix “en una espiral que ens faci sortir d’aquest increment del 2%” i  hi ha el temor que aquest augment de preus “es pugui traslladar als increments salarials i pot restar competitivitat a les empreses”.


Tot i aquests condicionants, l’economia al 2022 creixerà “menys del 5,6% que es va incrementar al 2021”. Aquest 2022  se seguirà patint els problemes d’energia tot i que “els mercats de futur assenyalen que entre abril i maig hi haurà una baixada important de preus de l’energia”. Sí que moltes empreses han recuperat la facturació de 2019, “però el gran problema és que les empreses han tingut un gran increment de preus i de subministrament desbocats, que moltes vegades no han pogut repercutir en els clients i això ha fet que potser hagin tingut un augment de la facturació però estiguin en pèrdues, ja que no tenen marges”. Un altre tema positiu de les empreses de l’any passat són les exportacions, on s’estan batent rècords, especialment en els sectors químic i industrial.
 

Comparteix
M'agrada
Comentaris