Chart 673 _1440x961
Taxa de creixement anual acumulatiu dels municipis del Vallès Occidental i Catalunya. 2016-2021 i 2011-2016.  || Consell Comarcal
23/09/2022 Actualitat
Castellar, dels pocs municipis vallesans que no perd població per la pandèmia

El Vallès Occidental ha perdut població tret de les excepcions de Sant Llorenç, Matadepera, Sentmenat, Sant Cugat i Castellar

La població empadronada al Vallès Occidental a 1 de gener de 2021 era de 937.422 habitants, segons informa el Consell Comarcal a partir de les dades dels Padrons municipals. Respecte de l’any anterior, s’ha produït una disminució de la població de 86 persones (-0,01%) a causa de la pandèmia. La comarca redueix la seva població per primer cop des que es va implantar el Padró continu l’any 1998. Aquesta tendència vallesana es trenca en alguns casos, entre els quals s’inclou Castellar del Vallès on la població ha crescut un 0,7%, percentatge que es tradueix en un augment de la població de 171 persones, dels més destacats de la comarca. També van tenir creixements municipis limítrofs com Sant Llorenç (97 habitants més), Matadapera (176) i Sentmenat (112). Això sí, tots quatre molt lluny dels 1.035 habitants més que va guanyar Sant Cugat, una xifra excepcionalment alta.

 

Segons l’anàlisi de població del Consell Comarcal, la pandèmia de la COVID-19 ha impactat en la dinàmica demogràfica del territori: mortalitat, fecunditat i migracions. El creixement migratori, tot i ser positiu, no va compensar el creixement natural negatiu. L’any 2020,  els naixements van disminuir a la comarca mentre que les defuncions van augmentar, de manera que la xifra de defuncions va superar la de naixements resultant en un saldo natural de -1.081 persones. Deu dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental perden població respecte de l’any anterior, entre els quals es troben les capitals, Terrassa (-0,28%) i Sabadell (-0,15%), i els municipis grans i mitjans, tret de Sant Cugat del Vallès (+1,11) i Castellar del Vallès (+0,70%), com s’ha dit.

 

El cas de Castellar

L’evolució demogràfica de Castellar permet veure com entre el 2016 i el 2021 el municipi ha crescut en 1.026 habitants, gairebé un 1% anual. Aquestes xifres contrasten amb la tendència viscuda entre el 2011 i el 2016, quinquenni on l’augment de població va ser més suau (395 habitants més). Això ha fet que la població empadronada a Castellar estigui ja molt a prop dels 25.000 habitants, en concret, a desembre de 2021 era de 24.659.

 

Estructura de la població

La comarca concentra el 12% de la població total de Catalunya. Per grans grups d’edat, el 17,4% de població de la comarca té menys de 16 anys, el 65,6% en té entre 16 i 64 i el 17% se situa per sobre dels 65 anys. Amb un índex d’envelliment de 97,6, l’estructura d’edats del Vallès Occidental és menys envellida que la catalana i la de les comarques barcelonines. A Castellar, la població major de 65 anys suposa el 17,1% i té un índex del 101,3%, per sobre de la mitjana comarcal però per sota de la mitjana catalana, que és del 120%.

 

Quan a població estrangera, les dades de Castellar contrasten amb el creixement continuat que s’ha viscut a la comarca des de principis del segle XXI. Mentre a Catalunya el percentatge d’estrangers és del 16,1% i a la comarca de l’11,6 i a Castellar del 4,7%, un dels més baixos de la comarca: el 2021 es van empadronar 18 estrangers al municipi.

 

Projeccions de població

Les projeccions de l’Idescat preveuen que la població del Vallès Occidental augmentarà en 71.271 habitants fins arribar a 1.009.787 habitants l’any 2031. En termes relatius, es projecta que la població de la comarca s’incrementarà un 7,6%, com a resultat del creixement migratori  (+7%) i, en menor mesura, del natural (+0,6%).  

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris