Gràfica infants_617x412
Activitats a les quals dediquen més de 3 hores al dia infants i adolescents 
29/11/2019 Actualitat
El 40% dels joves passen més de 3 hores a Internet

Una enquesta realitzada entre un miler de  persones també conclou que el 90% dels infants fan activitats extraescolars en el seu temps lliure

Les jornades “Infància, adolescència i educació” van presentar els resultats d’una enquesta realitzada a un miler d’infants, adolescents, famílies i professorat.


Gairebé 4 de cada 10 adolescents passen més de 3 hores al dia navegant per Internet i a les xarxes socials i, en canvi, prop de la meitat dels adolescents dedica menys d’una hora al dia a llegir. Així es desprèn dels resultats de la diagnosi d’actualització del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que es va presentar el cap de setmana passat a les jornades “Infància, adolescència i educació” organitzades per les Regidories d’Educació i Cicles de Vida.

 
El document presentat inclou els resultats d’una enquesta que es va dur a terme el mesos de maig i juny passats, amb 1.093 respostes que s’han recollit d’entre alumnes de 4t i 6è de primària, de 1r i 3r d’ESO, professorat i famílies. L’objectiu d’aquesta enquesta ha estat obtenir informació sobre diversos àmbits vinculats a l’educació més enllà de l’horari lectiu: l’ús del temps lliure, les activitats extraescolars, el temps de migdia, el temps de vacances, entre d’altres.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Pel que fa a l’ús del temps lliure, destaca que el percentatge d’infants que naveguen per Internet i les xarxes passa del 14% a l’edat infantil al 37% a l’edat adolescent. Un altre aspecte remarcable és el que té a veure amb la quantitat d’infants que fan activitats extraescolars: concretament un 90%. Tot i que una mica menor, aquest percentatge continua sent alt en el cas dels adolescents, amb un 76% de nois i noies que fan activitats extraescolars. 


Segons s’assenyala a la mateixa enquesta, tant els infants com els adolescents gaudeixen de les activitats extraescolars en què participen, tot i que voldrien que l’oferta fos més variada. Entre les demandes principals, existeixen les activitats relacionades amb programació informàtica, robòtica, fotografia i vídeo i activitats de cuina. L’estudi també remarca que existeix una segmentació important de gènere en el tipus d’activitats extraescolars que es duen a terme: així, el percentatge de nens que fan activitats esportives és molt superior al de les nenes (84% contra el 54%). En canvi, entre les nenes és molt més freqüent fer activitats musicals que entre els nens (88% contra el 27%). 


Pel que fa al temps del migdia, cal destacar que un 49% dels infants dina sempre a casa, un 31% ho fa a l’escola i un 20% alterna el dinar a casa o a l’escola. Una dada significativa és que a gairebé la meitat dels infants no els agrada dinar a l’escola, especialment per la qualitat del menjar. Pel que fa als i les adolescents, pràcticament la meitat dina tard i sense companyia. 


En relació al temps de vacances, pràcticament el 71% dels infants fan activitats durant les vacances, com ara casals d’estiu, campaments, estades esportives, etc. Aquest percentatge baixa al 47% en el cas dels i les adolescents, sobretot per la manca d’oferta adaptada als seus interessos.


El PEC es va posar en marxa l’any 2006 com a eina per fer de Castellar una vila educadora i construir sinergies de col·aboració entre institucions, entitats i ciutadania interessats en l’educació.


Aquest curs  s’ha encetat un nou procés per revisar la planificació estratègica del PEC, introduint nous reptes adaptats a les noves necessitats del municipi, i configurar un nou grup impulsor. Dissabte, en el marc de les jornades, es van dur a terme uns tallers participatius .  

Comparteix
M'agrada
Comentaris