Grafica_1440x961
EVOLUCIÓ DE DEFUNCIONS I NAIXEMENTS A CASTELLAR DEL VALLÈS || FONT: PADRÓ MUNICIPAL
05/02/2021 Actualitat
Castellar s’apropa als 25.000 habitants

La pandèmia augmenta les defuncions el 2020 -32- i frena els naixements però el municipi continua atraient població i tanca el Padró el 2020 amb una xifra oficial de 24.505 habitants

En un escenari ple de turbulències a causa de la pandèmia, Castellar del Vallès ha mantingut l’evolució a l’alça del seu nombre d’habitants. Aquest gener, el padró municipal indicava un total de 24.505 habitants. Les previsions fan pensar que al llarg del 2021  del 2022 es pugui vorejar la xifra dels 25.000 habitants tenint en compte que en els darrers anys s’està donant un augment constant d’habitants. L’altra cara de la moneda és el creixement natural, que és negatiu en els darrers anys: un envelliment de la població en paral·lel a una reducció de la natalitat, fet que s’ha agreujat el 2020 per la Covid-19.


Castellar va patir l’any passat 222 defuncions. En concret, es va experimentar un increment del 16,8% respecte al 2019, any en què es van produir 190 defuncions: per tant, es van comptabilitzar 32 morts més el 2020 que el 2019. Segons les dades que ofereix el departament de Salut, a Castellar van morir el 2020 47 persones a causa de la Covid-19, una xifra que dispara el global de defuncions a la vila. L’increment de  32 morts és inferior al número de defuncions per Covid a causa de la reducció d’altres causes, un fet generalitzat a tot el país. El demògraf castellarenc i investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, Joan Garcia Roman, apunta que  aquest increment en les defuncions a Castellar, al voltant del 17%, “és una mica inferior al que s’ha vist a Espanya, que és del 20%, i a Catalunya, al voltant del 30%”. Garcia recorda que, “sobretot a la primera onada de la pandèmia la mortalitat va augmentar de manera significativa durant el 2020 comparat amb anys anteriors”. Sobre el fet que la incidència de la mortalitat sigui una mica més baix a Castellar, el demògraf explica que  “és el reflex de l’impacte de la pandèmia a nivell de territori: ha impactat més a zones més desfavorides, més denses, amb nivell socioeconòmics més baix i per tant la mortalitat és menor a Castellar”.

 

Les defuncions a Castellar l'any 2020 per franges d'edatLes defuncions a Castellar l'any 2020 per franges d'edat || FONT: Padró Municipal


Per franges d’edat, segons l’actualització del Padró municipal de Castellar, gairebé el 70% dels morts de l’any passat a la vila eren majors de 80 anys. En concret, entre els 80 i els 89 anys van morir 68 persones (30,63%); entre 90 i 99 anys, 78 (35,14%) i majors de 100 anys 8 (3,60%). En l’extrem oposat, la vila va patir 3 defuncions de persones menors de 50 anys (1,3%). Per sexes, les defuncions del 2020 es reparteixen de la següent manera: 124 dones i 98 homes. El mes de major mortalitat va ser l’abril, en ple confinament,  quan 18 persones van morir a causa del coronavirus, seguit del novembre -ja en la segona onada- amb 10 defuncions. 


Indicadors de salut
D’altra banda, aquests dies s’ha donat a conèixer l’informe de la Diputació sobre indicadors de salut a Castellar del Vallès amb dades, això sí, anteriors a l’abrupta aparició de la pandèmia global de Covid-19. Segons aquest informe, l’any 2019, la població resident al municipi va ser de 24.489  habitants (49,4% homes i 50,6% dones) que representa una variació de 0,63% respecte al 2018. 


La taxa de creixement natural (TCN), és a dir, la diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat per mil habitants, va ser de 0,77% habitants en el període 2016-2018, mentre que al període 2013-2015 era de 1,96‰. En el pol oposat, l’índex d’envelliment en 2019 va ser de 97,1% (per cada 100 persones de 0 a 14 anys hi havia 97 persones de 65 o més anys), mentre que a la demarcació de Barcelona era de 125,1%. 


És evident que, a banda d’un augment significatiu de l’esperança de vida, la tendència demogràfica també ens porta a un descens de la natalitat. En el període 2017-2018 la taxa bruta de natalitat va ser de 7 nascuts per cada 1.000 habitants, amb 334 nadons (una variació negativa de l’11,2% de nadons respecte al 2015-2016). Pel que fa als naixements l’any 2018 cal destacar que es van donar principalment en dones de 35 a 39 anys (34,9% dels naixements) i de 30 a 34 anys (33,7% dels naixements), mentre que en 2008 van ser en dones de 30 a 34 anys (44,9% dels naixements) i de 25 a 29 anys (23,1% dels naixements). 


El nombre mitjà de fills (Índex Sintètic de Fecunditat per dona), al municipi va ser de 1,20. I l’edat mitjana de maternitat fou de 32,60 anys. El Padró de 2020 ratifica aquesta tendència amb una xifra de naixements estancada respecte al 2019: en concret, es van produir 159.


Creixement constant
Pel que fa al número d’habitants, la tendència dels darrers anys és acostar Castellar als 25.000 habitants, xifra que segons l’evolució dels darrers anys es podria assolir en els propers anys. A principis de 2020, la població estava situada en les 24.489 persones després d’una evolució positiva durant tota la dècada del 5,88%. De fet, Castellar està entre els municipis amb més de 20.000 habitants que més habitants ha guanyat al Vallès, en concret al lloc vuitè.  Va ser a finals de  l’any 2017 quan la vila va superar els 24.000 habitants amb l’increment més important dels darrers anys (270 persones).    

Comparteix
M'agrada
Comentaris