FEDAC Castellar
FEDAC Castellar
Els ambients, a l'Educació Infantil
FEDAC Castellar
Aquest curs, a l'Educació Infantil de FEDAC Castellar, hem començat a treballar a través dels ambients durant una estona cada setmana.
Els ambients són entorns preparats amb materials atractius i motivadors, on els infants aprenen a través de l'activitat autònoma i lúdica i en interacció amb els altres. En els ambients, els nens i les nenes poden observar, experimentar, inventar, construir, imaginar, compartir, fer-se preguntes, relacionar-se…, competències que contribueixen a la formació integral dels infants. Cada ambient està dissenyat per desenvolupar unes competències específiques, adaptades als interessos i necessitats dels nens i les nenes d'aquestes edats. A més, respecten els diferents ritmes de desenvolupament i d'aprenentatge.
El treball en els ambients segueix el model socioconstructivista, el qual considera que l'infant és el centre del seu propi aprenentatge, és a dir, l'alumne qui construeix els seus coneixements i habilitats a través de les seves vivències, experiències i la relació amb els altres. Per tal que l'experiència sigui més enriquidora, els grups de l'estona d'ambients estan formats per nens i nenes de P3, P4 i P5 que formen petits equips.
Els ambients que hem dissenyat aquest curs són els següents: ambient naturalista, ambient constructor, ambient de llum i foscor, ambient creatiu, ambient de lectura i ambient teatral. La idea és que aprenguin fent i en gaudeixin molt, d'aquest aprenentatge més vivencial i experimental on l'alumne és el protagonista
Comparteix
M'agrada
Comentaris