Subvencions denegades
Com s'anomena quan un equip de govern decideix arbitràriament atorgar i denegar subvencions en funció de si li cau millor o pitjor l'entitat, o pitjor encara, si li molesta o li lloa?
Doncs això és el que fa l'equip de govern del nostre Ajuntament, decidint denegar la subvenció que per primera vegada sol·licita l'entitat de defensa dels animals ADA. No perquè ADA hagi deixat de fer la seva tasca de suport incondicional als animals de Castellar, sinó perquè segons l'informe, l'activitat i els projectes d'ADA no s'adeqüen a les activitats d'utilitat pública que fonamenten l'atorgament d'aquestes subvencions de conformitat amb les bases reguladores.
Cuidar i mantenir les diferents colònies i el refugi de gats del municipi perquè no estiguin abandonats per la ciutat, esterilitzant-los perquè no es reprodueixin sense control, curant-los perquè no escampin llurs malalties als altres animals i/o persones de la nostra vila, atendre les diferents urgències veterinàries que es presenten... resulta que no és un tema d'utilitat pública, com tampoc no ho és a criteri d'aquest equip de govern recollir i rescatar animals tancats en naus, atendre els avisos de veïns o de la mateixa policia local...
Cal explicitar que qui té totes les competències en aquest àmbit és l'ajuntament de cada municipi, en virtut de la llei de protecció dels animals 2/2008 de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya.
L'objecte de les bases és l'atorgament de subvencions a entitats sense afany de lucre, amb la finalitat de promoure serveis i activitats d'interès públic per a la població i siguin un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària..., cosa que creiem que ADA ha demostrat àmpliament en els seus anys de funcionament.
També es podria argumentar la subvenció acollint-se al punt 2: Activitat d'utilitat pública, dins de les subvencions de l'àmbit de serveis socials i salut, apartat c) Actuacions per a la millora de l'estat de salut i benestar de la població, ja que sense la tasca diària d'ADA podríem arribar a tenir una superpoblació de gats, molts amb malalties víriques de fàcil contagi, deambulant per tot arreu...
Tot i que també es podria argumentar acollint-se a l'apartat III) Subvencions de Medi Ambient, a) Activitats, programes i projectes que són d'interès ambiental, perquè tenir controlats i cuidats els col·lectius animals de la vila, millora sensiblement la qualitat ambiental...
És evident que podríem trobar molts arguments per a la justificació d'aquesta subvenció, però és evident que quan les decisions es prenen a cop de simpaties personals és difícil argumentar raonadament.
El maltractament animal és un tema que, pels que estimen els animals és prou dolorós com per denunciar on calgui aquesta situació, doncs el respecte als animals també parla de la categoria i qualitat de les persones!
Comparteix
M'agrada
Comentaris