Crear, garantir i compartir el millor país del món
Sota aquest eslògan, el passat dissabte, el PDeCAT va celebrar la seva primera conferència ideològica al Teatre Victòria de Barcelona, amb un teatre ple de gom a gom.
Al juliol de 2016 naixia el nostre partit amb una clara voluntat de respondre a les noves demandes dels ciutadans i la necessitat d'adaptació a l'actual situació política, per a afrontar els reptes del segle XXI.
Hem creat un partit amb una nova cultura política, que té en la democràcia interna i externa l'instrument de participació i transformació de la societat, que respon als principis de transparència, retiment de comptes, participació i cultura de l'esforç, on l'objectiu és fer bona política des de la responsabilitat i el servei a les persones. Creiem que la política és l'instrument més noble per a prestar aquest servei i té sentit si serveix per fer realitat un millor país per a tothom.
Volem situar la ciutadania al centre del debat polític, corresponsabilitzant-la i informant-la, sense paternalismes, facilitant-li totes les oportunitats i oferint-li propostes atractives i realistes, aprofundint en el pilars bàsics de la nostra societat com ara informar, escoltar, empatitzar, progressar, respectar les diferències...
Un partit central, obert a les idees i a la reflexió, com ho és la societat catalana, on el contrast d'idees, el pacte i l'acord són un valor a mantenir. Volem escoltar, interpretar i entendre els motius que s'amaguen darrere de la desconfiança de bona part de la ciutadania que reclama canvis. Volem ser al costat d'aquelles persones que es senten invisibles, mentre el món es transforma i no disposen d'eines per a adaptar-se a la nova realitat, oferint propostes a la societat que generin expectatives d'un futur millor, basades en el progrés econòmic i de qualitat de vida, la igualtat territorial i social i la sostenibilitat de l'estat del benestar i del medi ambient.
Un partit que vol viure el canvi com a una oportunitat, que vol que el món canviï per tenir un món millor, amb el compromís de crear, garantir i compartir el millor país, una Catalunya per a tothom.
Comparteix
M'agrada
Comentaris