27/07/2018 Opinió
El repte de l’habitatge
Ferran Rebollo

La pèrdua d’habitatge ha emergit com una gran problemàtica social els darrers anys. En l’any 2016 es van produir un total de 1.256 desnonaments a la comarca, una xifra superior a la mitjana catalana. Tot això passa, al mateix temps que el preu mitjà del lloguer s’incrementa d’una manera desorbitada.
És inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències derivades de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.
La gestió de l’habitatge serà un dels principals reptes que tindrà Castellar com altres municipis, en la pròxima dècada. Després de la greu crisi econòmica, l’estancament de la construcció i l’actual recuperació del mercat de treball, un mercat de treball amb una accentuada precarietat, en els pròxims trimestres preveiem una progressiva demanda d’habitatge tant d’ús intern com per la demanda de nova població. Aquesta nova demanda d’habitatge provocarà un increment del preu de lloguer, mentre la precarietat laboral i salarial segueix present i allunyada de la realitat.
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments, en un moment de crisi econòmica com l’actual, on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades, a la recerca d’ajuda.
És per això que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, vam presentar en el passat Ple del mes de Juliol, una moció referida a la creació d’una Mesa Local de l’Habitatge, conformada per les diferents entitats que puguin ser afectades, com la PAH (als que agraïm la seva presencia al Ple), Associació de Veïns, Tècnics Municipals d’Urbanisme, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona...,  moció que va ser aprovada per la resta de Grups Municipals.
Aquesta Mesa suposarà un espai de debat i coordinació, amb l’objectiu de promoure les mesures necessàries per donar resposta a la ciutadania que es troba en situació d’emergència, així com la definició consensuada de polítiques i estratègies municipals en matèria d’habitatge.
#FEM REPÚBLICA

Comparteix
M'agrada
Comentaris