08/06/2018 Opinió
Educació a temps complert
Maria Antònia Puig (Regidora d’Educació) - Angela Pappalardo (Regidora d’Infància i Adolescència)

L'educació és un aspecte clau en el procés d’humanització de la societat, i en ocasions aquesta educació la limitem a l’escola, oblidant que les oportunitats educatives van més enllà del temps lectiu i aquestes altres oportunitats, són també decisives en la formació i l’itinerari vital i professional  de les persones. 


L’educació, els aprenentatges, la formació com persones, l’anem adquirint dia rere dia, però sabem que no és només l’àmbit escolar i el familiar els que fan aquesta tasca. 


La família i l’escola són pilars essencials, per aquest desenvolupament personal, però també hi ha altres integrants que ajuden i potencien aquesta formació, alhora que poden oferir millors oportunitats educatives per tothom.


Al ple del dia 29 maig vàrem aprovar tots els grups municipals l’adhesió del nostre municipi a l’Aliança Educació 360, Educació a temps complert. 


Un programa impulsat  des de la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill. 


L’Aliança es planteja el repte de que tothom pugui gaudir més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i proposa connectar el temps lectiu i el no lectiu, relacionat i establint xarxes, entre els diversos àmbits educatius.
És un projecte comunitari,  que pretén que els aspectes formatius, no només quedin relegats a l’aula i a les famílies, sinó que també siguin reconeguts tots els estímuls d’aprenentatge en l’entorn més proper.


Proposa connectar els aprenentatges, dins i fora dels centres i a tot temps, ajudant a trobar les oportunitats educatives de manera personalitzada en funció dels interessos i les capacitats de cadascuna de les persones. 


Aposta per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal. 


S’entén com una visió que proporciona noves oportunitats perquè escoles i entorn s’organitzin per situar la persona com a protagonista de l’acció educativa convertint l’espai local en un ecosistema educatiu.


El fet d’ adherir-nos a l’Aliança, ens aporta una mirada global i inclusiva que demana la complicitat de tot el municipi i cada una de les persones que vivim aquí  i evidentment de tots els actors de la comunitat educativa. 


Com ciutat educadora hem de promoure el dret de gaudir i viure les mateixes oportunitats de formació i desenvolupament personal, on tothom pugui permetre’s una educació no condicionada als seus recursos econòmics, ni a la seva diversitat funcional.


I  amb aquesta adhesió volem sumar esforços, volem continuar construint i ampliant la xarxa educativa de la nostra vila, ja que entenem que l’educació és cosa de tothom.

Comparteix
M'agrada
Comentaris