L'actual TV
Mostra d'experiències de Prescripció Social

En aquest vídeo es poden veure les diferents activitats del catàleg de Prescripció Social

 
CERCA A L'ACTUAL TV