04/12/2018 Actualitat
Selecció de personal per cobrir 8 llocs de treball d'entre 6 i 12 mesos

Les persones que compleixin els requisits regulats a les bases del procediment poden presentar la seva sol·licitud fins al 10 de desembre

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert la convocatòria de selecció de 8 llocs de treball per un període d’entre 6 i 12 mesos de durada dins el programa Treball i Formació 2018 de la Generalitat de Catalunya. 
Les places a cobrir són les següents:
1. Línia PANP: 3 auxiliars administratius/ves (1 amb contracte de 12 mesos de durada cadascun i 2 amb contracte de 6 mesos de durada), 1 oficial/a de 2ª d’obres, 1/a oficial de 2ª de jardineria i 1 conserge (amb contractes de 6 mesos de durada)
2. Línia DONA: 2 auxiliars administratives (contractes de 12 mesos de durada)
Els requisits generals per prendre part de la convocatòria són: persones en situació d’atur, preferentment majors de 45 anys, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA).
Les sol·licituds es poden fer fins al dilluns 10 de desembre, inclòs, al Registre General de l’Ajuntament de Castellar (El Mirador, pl. d’El Mirador, s/n) amb la documentació que s’especifica a les bases (podeu consultar-les al següent enllaç del web municipal: https://seu.castellarvalles.cat/34143/ofertaPublica/87/). L’inici dels contractes es preveu que es faci al desembre d’aquest mateix any.  El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació).

Comparteix
M'agrada
Comentaris