Un operari davant d’un contenidor de matèria orgànica a un comerç del carrer Montcada - ARXIU
Un operari de FCC davant d'un contenidor de matèria orgànica avui al carrer Montcada - J. Jaimez
08/11/2018 Actualitat
La recollida selectiva augmenta amb el porta a porta

S’han recollit 80 tones de matèria orgànica, un 19% més que el 2017 gràcies a la implantació d’aquest servei als comerços

Redacció

El novembre del 2017 es va posar en marxa el servei de recollida de residus porta a porta en 82 establiments comercials i de restauració situats a L’Illa del Centre. Aquests comerços disposen d’un identificador d’usuari. Un any després de la seva implantació, el balanç d’aquesta iniciativa és molt positiu. Tenint en compte les dades que s’han donat a conèixer des de la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural, la recollida selectiva al conjunt del municipi s’ha incrementat significativament, entre un 12 i un 19%, en funció del tipus de residu. “Hi ha una correlació evident entre aquest augment i la continuïtat que s’ha donat al servei de recollida porta a porta entre grans generadors, especialment pel que fa a la recollida de matèria orgànica”, detalla el regidor de Medi Natural i Sostenibilitat, Aleix Canalís.  


Així, en un any s’han recollit mitjançant el sistema porta a porta més de 80 tones de matèria orgànica, “fet que ha contribuït a un augment del 19% de la recollida d’aquesta fracció entre els mesos de gener i octubre”, afegeix el regidor. “La recollida porta a porta també és, en part, responsable dels valors registrats els primers nou mesos de l’any de la recollida de paper i cartró, envasos i vidre al municipi”, afirma Canalís. En aquests casos, els increments són del 12%, 13% i 15%, respectivament. “En canvi, la fracció rebuig al conjunt del municipi s’ha estancat i es manté amb els mateixos valors de l’any anterior”.


Segons dades facilitades per la regidoria sobre la qualitat de la separació en el sistema porta a porta, un 65% dels establiments obtenen una valoració “molt bona”, és a dir, que la freqüència de participació “és adequada al volum de negoci i el percentatge d’impropis és pràcticament inexistent o inferior al 10%”. D’altra banda, un 11% dels establiments que participen en el sistema han arribat a una valoració “bona”, amb una freqüència de participació “propera al seu volum de negoci i un percentatge d’impropis entre el 10 i el 20%”. Un altre 10% separa de manera “passable”, és a dir, amb una participació “insuficient pel volum de negoci o un percentatge de residus impropis d’entre el 20 i el 30%”. Finalment, un 14% pràcticament “no separa o el percentatge d’impropis supera el 30%”.En línies generals, l’objectiu és assolir el 2020 un 60% de recollida selectiva, tal com recomanen l’Agència de Residus de Catalunya i la Unió Europea.

 

VALORACIÓ DELS COMERCIANTS
Els comerciants castellarencs, gràcies a la iniciativa de la recollida selectiva porta a porta, s’estalvien els desplaçaments periòdics a la deixalleria. Per tant, tal com expressa el president de Comerç Castellar, Toni Santos, gaudeixen de més comoditats per reciclar: “és més senzill perquè et marquen els dies que venen a recollir cada part de les deixalles, i tu només t’has de preocupar de seleccionar-les i tenir-les a punt”. A més, els diferents comerços valoren, principalment, l’estalvi de temps i la major comoditat.

D’altra banda, segons expressa el president de Comerç Castellar,  els establiments confien que, amb el nou sistema, el reciclatge quedi registrat i que també es tinguin en compte les bonificacions a la taxa d’escombraries.

 

VIABILITAT DEL PORTA A PORTA A LES LLARS

L’Ajuntament disposarà a finals d’any d’un estudi que determinarà la viabilitat tècnica i econòmica d’estendre la recollida porta a porta dels residus municipals a totes les llars del municipi.  Aquest document, que està elaborant l’empresa Gaia Serveis Ambientals SL, permetrà comptar amb una proposta de recollida selectiva porta a porta amb diferents escenaris respecte els dies de recollida per a cada fracció, una previsió de recursos humans i materials necessaris i una previsió pressupostària de la seva implantació.  La proposta d’implantació tindrà en compte l’anàlisi de la situació actual pel que fa a freqüències i rendiments de la recollida de residus i un estudi de la tipologia d’habitatges als diferents sectors del municipi. L’estudi també inclourà una possible temporalització i una proposta d’ordenança que reguli la recollida. A més, també preveurà la possibilitat de realitzar una prova pilot en un sector concret del municipi.

 

Comparteix
M'agrada
Comentaris