Els treballs per prolongar l’escullera del camí de Canyelles compten amb finançament del projecte Boscos del Vallès
Els treballs per prolongar l’escullera del camí de Canyelles compten amb finançament del projecte Boscos del Vallès  || cedida
07/11/2018 Actualitat
Actuacions per a prevenir incendis

Des d’agost s’estan executant tasques d’arranjament de camins i franges de protecció perimetral

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) estan executant des del mes d’agost passat diverses tasques d’arranjament de camins i d’obertura i manteniment de franges de protecció perimetral, com ara actuacions de prevenció d’incendis finançades a través de diferents subvencions i per un valor total de 182.300 euros.


Així, d’una banda, l’ADF de Castellar ha finalitzat els treballs inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis, unes obres que financen la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Dels 22.500 euros que han costat els treballs, l’ens provincial n’ha subvencionat el 80%, mentre que l’Ajuntament n’ha aportat el 20% restant. Enguany s’ha actuat en un total de 17,3 quilòmetres de nou camins situats majoritàriament al sector sud-oest del municipi.


En aquesta mateixa zona, s’ha repassat el camí d’emergència de Can Font i s’aportarà material al camí de Can Sallent a la depuradora. Aquesta actuació està valorada en 16.000 euros, aportats íntegrament per l’Ajuntament.


D’altra banda, els ajuts a la gestió forestal sostenible també han permès que l’ADF porti a terme el repàs de 2 quilòmetres del camí del torrent Mal, des de la cruïlla del coll de Canyelles fins al trencall de Castellet. Les obres, que han costat 1.800 euros, s’han realitzat amb una subvenció de la Generalitat, que ha finançat el 57% de l’import, i amb l’aportació del 43% restant per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).


PROJECTE BOSCOS DEL VALLÈS
De manera excepcional, l’Ajuntament també disposa de finançament procedent del Consell Comarcal en el marc del projecte Boscos del Vallès, endegat després de les ventades del 2014.  El projecte comarcal es basa en l’estructuració del mercat de compra venda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis, alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat. El projecte té dues vessants: una de reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca. L’objectiu de Boscos del Vallès és doble: promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i treballar per incrementar la gestió forestal sostenible del major nombre de finques i el màxim d’hectàrees possibles per al bon estat de les masses forestals.


A través d’aquesta iniciativa, s’estan executant obres de prevenció d’incendis en camins municipals, com ara l’arranjament del camí d’emergència de la urbanització El Racó cap al Sot del Guix, la prolongació de l’escullera del camí de Canyelles, i la pavimentació de l’entrada del camí de la font del Plàtan.  Fa dos anys ja es va actuar al camí que va de la B-124 a la font del Plàtan. Aquests treballs estan valorats en prop de 27.000 euros.


D’altra banda, s’estan portant a terme treballs silvícoles a la franja de la urbanització d’El Racó, on s’està ampliant el vessant sud de 25 a 40 metres i s’està realitzant una segona aclarida de l’àmbit original. A més, s’està fent una franja de protecció a la zona verda de la Soleia i la Virreina, al nord-est del nucli urbà. Tots aquests treballs tenen un pressupost de gairebé 25.000 euros.


FRANGES DE PROTECCIÓ
El darrer bloc d’actuacions correspon als treballs de manteniment de les franges de totes les urbanitzacions del municipi, que es portarà a terme des d’ara i fins a finals d’any. L’objectiu és mantenir una zona de baixa combustibilitat de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior de les parcel·les urbanes. Les feines tenen un pressupost de 90.000 euros.
Per finançar l’execució de les franges, i en compliment a la llei de prevenció d’incendis 5/2003, que estableix que totes les tasques de prevenció d’incendis de les urbanitzacions les hauran d’assumir els propietaris inclosos dins els perímetres de les franges, l’Ajuntament va començar a aplicar l’any 2005 una taxa als propietaris de les urbanitzacions. El consistori assumeix el cost d’execució i el manteniment de la franja i, a través de la taxa, els propietaris retornen l’import que els pertoca.  L’import de la taxa s’estableix en funció de la superfície, és a dir, en proporció als metres quadrats de sòl de cada parcel·la.

 
El conjunt de les obres als camins forestals el fa  l’empresa Excavacions Duocastella, mentre que els treballs silvícoles els executa l’empresa Treballs Forestals Presegué. Aquesta darrera empresa és la que va fer el manteniment de les franges de Can Font-Ca n’Avellaneda i El Balcó de Sant Llorenç a finals del 2016. 

Comparteix
M'agrada
Comentaris