La influència de les imatges
Antoni Comas
Dediquem-nos a reflexionar sobre la influència que ens fan les imatges.
Una imatge és una cosa que ens representa exactament a una altra. És una aparença visible d'un objecte o persona imitats pel dibuix, el gravat, la pintura o l'escultura reals o en fotografia.
També prodem dir que la imatge pot ser la manifestació d'una idea per mitjà d'alguna analogia material.
O sigui, les imatges que rebem ens porten a rebre una influència psíquica que ens pot influir fins i tot en el nostre comportament immediat o allunyat.
Crec que hi ha persones que una imatge li pot influir més que una altra. Llavors, el que importa és el que podem fer influïts per les imatges. Analitzeu-vos.
Comparteix
M'agrada
Comentaris