La Geobiologia
Antoni Comas
És la nova ciència que concreta i defineix la influència que exerceix la Terra sobre els humans.
Les línies de la Geobiologia ens mostren de quina manera l'acció de la Terra incideix sobre nosaltres, tant de manera positiva com també, a vegades, molt negativa.
Per evitar les males influències que ens poden arribar, s'ha creat una especialitat denominada Geopatia que especifica les malalties o trastorns derivats de l'acció terràquia.La Geopatia és una especialitat nova en la medicina on pocs doctors estan en condicions d'assessorar-nos.
La Terra ens influeix no solament climatològicament, sinó també per la situació climàtica de certes zones en particular i amb la influència de les humitats i els efectes de la gravetat.
Comparteix
M'agrada
Comentaris