Portada 458
04/05/2012 - Opinió
Aclariment de L’Altraveu sobre el gasoducte i Colobrers
L'Altraveu
Donades les opinions avesades en aquest setmanari sobre el gasoducte, com la de la secció Plaça Major del número anterior titulada ‘Sobre Colobrers’, L’Altraveu vol aclarir que:
1. El deure de l’oposició és informar la ciutadania d’allò que afecta al municipi i això va molt més enllà del guany de vots o la crítica fàcil a les accions del govern municipal. La seva actuació ha de ser defensar el bé comú centrat en la millora del municipi i en la defensa dels valors territorials, econòmics i socials que siguin sostenibles i rendibles per Castellar.
2. El gasoducte no abasta el nostre municipi i per tant no suposa cap benefici per a aquest. La seva construcció no ha servit per a res i no ha aportat cap millora econòmica ni de cap altre tipus per a Castellar com s’esmenta posteriorment.
3.El traçat alternatiu del gasoducte, discutit el 2008 i descartat per la Generalitat, era molt menys agressiu pel Vallès que l’actual, passant paral·lel a l’autopista AP-7 i per tant sense afectació a Castellar.
4. El canvi de traçat efectiu proposat per l’Ajuntament de Castellar només va aconseguir que aquest no passés per sòl municipal de Can Bages, tenint el canvi una afectació major en passar pel torrent de Can Bages, zona natural protegida.
5. El juliol de 2010 es confirmà que la connexió del gas amb França es produiria pel País Basc, descartant l’opció del gasoducte Martorell-Figueres, que afecta el municipi.
6. El març de 2012, el Ministeri d’Indústria reconeix oficialment que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric sense data de continuïtat.
7. El Pla de l’Energia de Catalunya, publicat recentment, congela la construcció de la planta de cicle combinat de Bescanó, el segon dels motius pels que es justificava la construcció del gasoducte.
8. Durant l’execució del projecte s’han travessat els torrents sense l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, les obres han afectat territori més enllà dels límits autoritzats i s’ha realitzat en períodes no autoritzats per la declaració d’impacte ambiental.
M'agrada
Comentaris