Passem comptes
Us fem un breu resum de com està el compliment del Pacte que vam signar amb PSC - Som de Castellar que va facilitar la nostra abstenció als pressupostos. Com veieu hi ha coses que s'han fet (amb més o menys encert) i coses que encara estan pendents: en algunes ens consta que s'hi està treballant, d'altres ens fan patir més.
Coses qu e ja s'han fet:
- Explicar el pressupost municipal mitjançant un suplement de l'Actual.
- Seguir invertint en el Cicles Formatius d'FP de Jardineria i Agricultura ecològica
- Incrementar els recursos destinats a la neteja a la llera del Riu Ripoll.
- Incrementar els recursos destinats a l'eficiència energètica d'edificis públics en un mínim del 50%.
- Activar el Consell de Cultura.
- Potenciar la col·laboració amb l'Arxiu d'Història de Castellar
- Millorar la climatització del Mercat municipal.
- Estructurar el Pla integral de llengües, amb la incorporació d'auxiliar de conversa a les escoles.
A mitges:
- Realitzar un pla calendaritzat d'inversions en energies renovables, amb
especial atenció a la biomassa d'estella en edificis públics.
- Elaborar el Pla calendaritzat de manteniment dels centres educatius,
- Estudiar la rehabilitació de la torre del Pont.
Coses Pendents:
- Elaboració del Pla Integral del Ripoll.
- Fer extensiu el projecte 50/50 de lluita contra el canvi climàtic,
- Revisar l'edifici d'El Mirador com a centre integral de formació i transferència de coneixement.
- Reduir els preus públics a cooperatives i empreses d'iniciativa social
i cooperativa, amb l'objectiu d'incentivar-ne la creació.
- Crear la Taula d'Entitats, dins el Consell de Cultura, que participi activament en la planificació i l'organització de la Festa Major.
- Proposar la concessió de beques de transport per a estudiants de Formació Professional
- Ampliar la tarifació social per a accedir a tots els recursos educatius municipals, amb un mínim de cinc trams.
- Publicar al web municipal indicadors trimestrals de seguiment del pressupost.
- Possibilitar la visualització a través de dispositius mòbils (app i/o web) els pressupostos en temps real a través de gràfics i dades.
- Mantenir una partida prioritària d'inversió pel manteniment de
l'entorn del Riu Ripoll i els seus afluents durant els propers anys
- Analitzar la forma de prestació del servei de recollida de residus al mercat
- Fomentar el producte agrícola local, atorgant exempció de taxes als
productors locals que s'instal·lin al «mercadillo» dels dissabtes.
- Reduir el 30% de les taxes a comerços amb responsabilitat social.
- Suport a la professionalització de Comerç Castellar i d'ASEMCA,
- Viabilitat tècnica i econòmica de la creació d'un centre municipal
d'acollida animals domèstics a Castellar del Vallès.
- Incrementar el protagonisme de la comissió d'accessibilitat. No
únicament un element consultiu.
- Fer un seguiment conjunt de les auditories de l'OSB
- Mantenir un pressupost incrementalista general però amb el compromís d'efectuar un pressupost 0 d'una partida pressupostària anual.
- Potenciar la recerca de finançament d'altres administracions per dur a terme iniciatives d'interès municipal.
Comparteix
M'agrada
Comentaris